Home

Aantal geboortes Gent

Gent blijft jong Met hoeveel in - Stad Gen

In de buurgemeenten blijft het aantal geboortes stabiel de komende jaren (met een 70 geboortes meer in 2030 in vergelijking met 2020). De 0-2 jarigen Het aantal 0- tot 2-jarigen in Gent kende een hoogtepunt in 2012 (na een jarenlange stijging) Ben je benieuwd naar de evolutie van het aantal geboortes over de laatste 10 jaar? Is het inkomen van de Gentenaar gestegen of gedaald? Variëren de verkoopprijzen van woningen in de verschillende wijken? Surf dan naar Gent in cijfers en stel zelf je cijfers samen. Na een paar muisklikken krijg zelf gecreëerde grafiek, kaart of tabel Meer geboortes, minder sterftes Decennialang werden er elk jaar 2.500 tot 3.000 nieuwe Gentenaars op de wereld gezet. Dat aantal gaat sinds 2004 plots in stijgende lijn, met 3.000 en 3.500 geboortes per jaar. Het voorlopig hoogtepunt staat op 3.503 geboren Gentenaars in 2010 Datum. 01/03/2019. Het AZ Jan Palfijn Gent telde in 2018 maar liefst 1.239 geboortes. Dat is een stijging van 2,3 % ten opzichte van 2017 (1.184 geboortes) waarin er ook al 4,8 % meer geboortes waren dan in 2016 (1.129 geboortes) Armoede Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, steeg in Gent tussen 2010 en 2014 van 15,4 naar 22,6 procent. Tien jaar geleden was dat nog de helft, zo blijkt uit het.

In 2019 waren er 62.862 geboorten bij vrouwen die wonen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 1.474 minder dan in 2018 (-2,3%) en 7.217 minder dan in het topjaar 2010 (-10,3%). Daarmee lag het aantal geboorten in 2019 opnieuw op het peil van rond 2005. Er wordt in deze cijfers enkel rekening gehouden met geboorten bij de wettelijke bevolking Sinds 2010, toen het geboortecijfer met 3503 nieuwe Gentenaartjes piekte, daalde het aantal geboortes opnieuw jaar na jaar. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er in Gent vorig jaar ook minder. In dat jaar werden in België 62.285 jongens en 59.428 meisjes geboren, 121.713 in totaal. Dat is het laagste cijfer van de voorbije tien jaar. fivr. Donderdag 16 maart 2017 om 06:51. Hoeveel. Het aantal overlijdens steeg (van 62.420 in 2019 naar 70.919 in 2020 of +13,6%), terwijl het aantal geboorten in beperkte mate afnam (van 63.721 geboorten in 2019 naar 62.798 in 2020 of 1,4%). De relatieve toename in het aantal overlijdens en de relatieve afname in het aantal geboorten lijken hiermee minder groot dat die in de andere gewesten Hoe multicultureel is uw gemeente? Klik op de kaart hieronder om het aantal kinderen (tot vijf jaar) van vreemde afkomst te bekijken

Gent in cijfers en in kaart Stad Gen

  1. istratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister. In deze statistiek worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkings- en het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente
  2. Burgerlijke stand. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent (digitaal) Periode: 1796-9999. Rubriek. Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (S) Aantal archiefbestanddelen. 1.00
  3. Meer geboortes in AZ Jan Palfijn Gent . Het AZ Jan Palfijn Gent telde in 2018 maar liefst 1.239 geboortes. Dat is een stijging van 2,3 % ten opzichte van 2017 (1.184 geboortes) waarin er ook al 4,8 % meer geboortes waren dan in 2016 (1.129 geboortes). Het aantal geboortes zit al jaren in stijgende lijn bij AZ Jan Palfijn Gent, i
  4. Er zijn vorig jaar in ons land 113.739 kinderen geboren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het aantal geboortes is daardoor met 2,9 procent gedaald in vergelijking met 2019. Het is ook al het tiende jaar op rij dat het aantal geboortes daalt
  5. Het AZ Jan Palfijn Gent telde in 2018 maar liefst 1.239 geboortes. Dat is een stijging van 2,3 % ten opzichte van 2017 (1.184 geboortes) waarin er ook al 4,8 % meer geboortes waren dan in 2016 (1.129 geboortes)

Het totaal aantal geboortes per jaar in Gemeente: Sas van Gent Nederland. Bron: de data komt direct van het CBS (Het Centraal Bureau voor de Statistiek) in Nederland. Het inzicht is gemaakt op de dataset Regionale kerncijfers Nederland met de code 70072NED. De data wordt dagelijks automatisch bijgewerkt door SearchData.com.Code: SDCBS100 De Gentse bevolkingsregisters klokten op 31 december 2019 af op 263.621 inwoners. Dat is een stijging van 2.146 inwoners of ongeveer 0,8% ten opzichte van 2018. De stijging ligt in de lijn van voorgaande jaren. Het aantal Gentenaars dat kiest voor de deelgemeenten blijft groeien Het aantal geboortes zit al jaren in stijgende lijn bij AZ Jan Palfijn Gent, in tegenstelling tot de eerder dalende algemene demografische tendens. Dalend aantal geboortes nationaal, maar stijging bevallingen in AZ Jan Palfijn . Door de economische crisis van de voorbije jaren konden we nationaal een dalend aantal geboortes vaststellen Het aantal geboortes blijft wel dalen. In 2017 dook die voor het eerst onder de 120.000 en vorig jaar waren er nog 115.565 Kinderopvang voor baby's en p - Stad Gent | 2020 5 Grafiek 2 : evolutie aantal geboortes Gent. Bron: Bevolkingsregister Stad Gent 1.2 Aantal 0 -2 jarigen De lichte geboortedaling van de laatste twee jaren betekent ook dat de groep 0 - 2 jarige n kleiner wordt. Grafiek 3 : evolutie aantal 0 -2 jarigen Gent

Het UZ Gent telde 1.091 bevallingen, met daarbij 2 drielingen en een pak tweelingen. Uiteindelijk werden daar 1.121 kindjes geboren in 2014, tegenover 1.091 kindjes in 2013. Alleen in Jan Palfijn.. Neonatale intensieve zorg. De dienst Neonatale intensieve zorg verstrekt intensieve of bijzondere zorg aan pasgeboren kinderen. De dienst beschikt daarvoor over geavanceerde toestellen en hanteert de recentste behandeltechnieken.De ouders van de zieke patiëntjes worden zoveel mogelijk bij de zorg betrokken

Gent ziet zijn inwonersaantal al jaren stijgen, maar daar kwam in 2020 verandering in. Zo liep het aantal geboortes met 42 terug tot 3.047 en zijn 154 mensen meer gestorven dan in 2019 (2.474). Het.. Het aantal Gentenaars dat kiest voor de deelgemeenten blijft groeien. 3.089 baby's zagen in 2019 het levenslicht in Gent, dat zijn er 60 minder dan vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van Gentse moeders bij de geboorte bedraagt 31 jaar, dat is 2,5 jaar jonger dan het nationale gemiddelde. Gent betreurde echter ook 2.320 overlijdens Van de totale Gentse bevolking woont ongeveer de helft in Gent-Centrum (50,29 procent) en de andere helft in de deelgemeentes (49,7 procent). Opvallend is dat de bevolking in Gent-Centrum vorig jaar daalde met 545 inwoners, terwijl de bevolking van de deelgemeentes toenam met 344 inwoners

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en p in Gent 2018 Uitgave:. Kinderopvangpunt Stad Gent V.U. Mieke Hullebroeck stadhuis Botermarkt Gent december 2018 Beste lezer, Het Rappor Gent Gynaecoloog Johan Van Wiemeersch van het Antwerpse Sint-Augustinusziekenhuis liet al weten dat hij een babyboom verwacht in het voorjaar, als gevolg van de eerste lockdown. De gynaecologen van het Sint-Lucasziekenhuis in Gent voorzien daarentegen een hoger aantal geboortes tegen de zomer, als gevolg van de tweede lockdown

Aantal Gentenaars stagneert Met hoeveel in - Stad Gen

Oud Gentbrugge | Met hoeveel in - Stad Gent

Gent - Het aantal geboortes in Gent daalt voor het tweede jaar op rij. Na het piekjaar van 2010 met 3503 geboortes, daalde het In 2012 naar 3323: 1710 jongens en 1613 meisjes. Anna was in 2012 met. Er wordt voorspeld dat het aantal geboortes in Gent se­rieus zal toenemen. Tegelijkertijd is het aantal zelfstandige onthaalouders in vijf jaar meer dan gehalveerd

AZ Sint-Lucas Gent automatiseert registratie van geboortes

Meer geboortes in AZ Jan Palfijn Gent in 2018 AZ Jan Palfij

Schrijnend tekort aan kinderopvang | Geetbets | Regio | HLN

Gent ziet zijn inwonersaantal al jaren stijgen, maar daar kwam in 2020 verandering in. Zo liep het aantal geboortes met 42 terug tot 3.047 en zijn 154 mensen meer gestorven dan in 2019 (2.474). Het aantal overlijdens lag daarmee 6 procent hoger. Er was ook een statistische oversterfte bij de groep van 65-plussers Dag van de arbeid viel een dag vroeger in AZ Jan Palfijn: opvallend veel geboortes op 1 dag. Gent Het was bijzonder druk op de kraamafdeling van het AZ Jan Palfijn afgelopen vrijdag, de dag van de arbeid viel precies een dag vroeger daar. Op 30 april werden niet minder dan negen kinderen geboren, een ferm aantal voor het ziekenhuis

De voorbije zeven jaar steeg het aantal geboortes, In Gent zijn ruim 600 opvangplaatsen te kort, maar schepen Rudy Coddens (sp.a) zegt dat Vlaanderen in 2011 extra middelen voorziet voor gesubsidieerde kinderopvang in Gent, Antwerpen en Brussel Gent kende in 2006 een record aantal geboortes, dat daarna steeds bleef stijgen. De hoogste aandelen 0-2-jarigen bevinden zich in de 19 de -eeuwse gordel en Nieuw Gent Gent ziet zijn inwonersaantal al jaren stijgen, maar daar kwam in 2020 verandering in. Zo liep het aantal geboortes met 42 terug tot 3.047 en zijn 154 mensen meer gestorven dan in 2019 (2.474) Aantal geboortes per maand België Geboorten en vruchtbaarheid Statbe . In november 2020 werden in België 8.709 baby's geboren : 4.700 in Vlaanderen, 2.793 in Wallonië en 1.216 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens de eerste elf maanden van het jaar werden 105.506 baby's geboren in België ; België > Demografie Aantal geboortes België 2021 Aantal geboortes in België voor zevende jaar op rij . di 09 apr 2019 18:44. Voor het zevende jaar op rij is er een daling van het aantal kinderen dat in België geboren wordt: het waren er volgens de laatst beschikbare cijfers (2016 en 2017) welgeteld 119.102

"Woonkwaliteit moet optimaal blijven" | Gent | In de buurt

Het aantal geboortes in Vlaanderen is vorig jaar voor het eerst sinds 2011 lichtjes gestegen. Enkel Oost-Vlaanderen vormde een uitzondering, zo blijkt uit de cijfers van Kind en Gezin. De stijging. Gent volgt in de evolutie van aantal geboortes grotendeels de trend van Vlaanderen, zij het wel dat er procentueel ten opzichte van 2001 meer kinderen worden geboren. De aangroei in Gent vanuit de 0-jarigen is dus groter dan die in Vlaanderen. 1.2 Aantal 0-2 jarige

Gent is en blijft een populaire stad voor jong en oud. Eind december 2018 telden de Gentse bevolkingsregisters 261.475 inwoners. Dat zijn er 1.905 meer dan in 2017. Die stijging is te verklaren door zowel natuurlijke groei als migratie Gent blijft groeien door meer geboortes en minder sterftes. Nadat in 2013 de kaap van 250.000 inwoners werd overschreden, groeide het aantal Gentenaars in 2014 aan tot 252.273 Maar verwacht wordt dat met het registreren van de geboortes van december, er nog een 100 à 200 zullen bijkomen. Sinds 2010, toen het geboortecijfer met 3503 nieuwe Gentenaartjes piekte, daalde het aantal geboortes opnieuw jaar na jaar. Overlijdens. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er in Gent vorig jaar ook minder Gentenaars overleden In 2004 merkten we een grote sprong in het aantal geboortes (van 2.600 naar 2.940), gevolgd door een tweede grote toename in 2008 (van 3.130 naar 3.330). Hoewel het aantal geboortes sinds 2015 terug min of meer stabiel blijft, zakte het aantal jaarlijkse geboortes niet meer onder het aantal van 2007 Er werden in België 113.739 baby's geboren in 2020. Dat waren er 2,9 procent minder dan in 2019, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het statistiekbureau Statbel. Het aantal geboortes daalt nu.

Gent: aantal geboortes in kansarme gezinnen in vier jaar

(Belga) De stad Gent zag het aantal inwoners in 2020 voor het eerst in 20 jaar lichtjes dalen tot 263.429 inwoners. Dat zijn er 202 minder dan in 2019. Zo blijkt uit cijfers die vanavond zijn. Het aantal geboortes is in Vlaanderen vorig jaar opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), dat elk jaar in samenwerking met het Agentschap. 'Het kind in Vlaanderen' bevat . demografische. gegevens over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen, ) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders, ) De nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang in Gent blijft hoog, zo bewees het Rapport Dekkingsgraad van 2020. Hoewel de dekkingsgraad stabiel bleef (voor 51% van de kinderen tussen 0 en 2 jaar is er een opvangplaats), was dit vooral te danken aan het lager aantal geboortes. Het aanbod zelf daalde Voor het eerst in zes jaar is het aantal plaatsen groter dan het aantal kinderen dat in Gent woont. 3.020 kinderen geboren in 2015 kregen de aanmeldingsbrochure toegestuurd. Een deel van die kinderen (broers/zussen van schoolgaande kinderen en kinderen van onderwijspersoneel) werd al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in oktober

Geboorten - Statistiek Vlaandere

[Vergelijking] In Kortrijk stijgt het aantal geboortes ook tot rond 2016. Van 849 in 2008 tot 922 in 2016. Daarna zakken de geboortes tot 756 in 2030. Gent kent eenzelfde tendens. Van 3407 geboortes in 2008 naar een maximum geboortes van 3969 in 2016 Tijdens sommige drukkere periodes wordt er een maximaal aantal geboortes per maand aangenomen. Wil je zeker zijn van je bestelling, dan neem je dus best zo snel mogelijk contact op! Voor kaartjes op maat is het aan te raden om +- 4-5 maand voor uitgerekende datum te starten met het ontwerp

Vb: het aantal geboortes in gent in 1920. Prevalentie - Incidentie/ Omvang - Verandering (in/uitstroom) Prevalentie = hoeveel x komt iets voor vb: %mensen met aids , of vrouw zijn incidentie = wijziging, voortzetting in de tijd, mate van evolutie. vb: hoeveel komen er jaarlijks bij Het totale aantal geboortes is wel gedaald. Betekent dit dus dat de NIPT niet leidt tot minder kinderen met Down? Roland Devlieger, professor gynaecologie aan de KU Leuven en wetenschappelijk hoofd van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie dat alle geboortes in Vlaanderen registreert, vindt het moeilijk om daar nu al conclusies over te trekken De beweging in Antwerpen heeft veel te maken met de hogere geboortecijfers bij het allochtone gedeelte van de bevolking. Bij kinderen tussen 0 en 10 hebben zij een aandeel van drie kwart in de bevolkingscijfers en in een aantal wijken in Antwerpen ligt dat nog hoger. U kunt alle cijfers hier terugvinden Actuele Economische Problemen Les 1: 'Problematiek van de vergrijzing' (13/2/17) I. Inleiding. In wat volgt, tonen we het verband tussen het aantal geboortes en de levensverwachting vanaf 1800 tot 2009 in de belangrijkste landen zoals Duitsland, China, VS,.

Gentse bevolking historisch groot: net geen 250

Kansarmoede is in deze wijk voor een relatief groot aantal mensen een probleem. Dat zien we aan het aantal geboortes in kansarme gezinnen in verhouding tot alle geboortes. De bevolking van Nieuw Gent - Steenakker verjongde de laatste jaren: er zijn nu meer kinderen en jongeren dan voorheen en minder 65-plussers Extra inwoners kotstudenten of asielzoekers zijn klein in aantal. Het aandeel andere nationaliteiten is hier, met 13%, hoger dan in totaal in Gent (10%). De ruimere definitie van de Etnisch Culturele Minderheden toont dat er in deze wijk een zeer grote groep ECM aanwezig is: ruim 1 op 4 wijkbewoners maakt deel uit van deze groep, bijna dubbel zoveel als in Gent 1ste bachelor REV AKI 2de semester. Examenvragen bewegen en gezo ndheid 1 - 2019. MC met verhoogde cesuur: ep&volks: 1 3/20, didactiek 6,25/10. epidemiologie + volksgezondheid. 1) In een onderzoek waar alcoholisme gezien wordt als een r isicofactor voor. depressie, worden 3600 man nen onderzocht waarvan 1 1 % overmatig drinkt

OVERZICHT. Hoeveel kinderen werden er geboren in uw ..

De geboortekaarten zijn hip, minimalistisch en tijdloos! Studio Lolo kiest ervoor om te werken met kwalitatieve papiersoorten en druktechnieken!. Alle collectiekaarten kunnen gratis aangepast worden qua tekst, kleur en kleine aanpassingen. Per collectiekaartje kan je bovendien kiezen uit verschillende lay-outs en lettertypes Gendt Het totaal aantal geboortes per jaar in Gemeente: Gendt Nederland. Bron: de data komt direct van het CBS (Het Centraal Bureau voor de Statistiek) in Nederland. Het inzicht is gemaakt op de dataset Regionale kerncijfers Nederland met de code 70072NED. De data wordt dagelijks automatisch bijgewerkt door SearchData.com. > SDCBS100

SLAM FM Alkmaar frequentie | slam! ontvang je in heel ne

Structuur van de bevolking Statbe

Cijfers en Publicaties. Opgroeien verzamelt diverse cijfergegevens over de kenmerken en de leefsituatie van kinderen en gezinnen, over ontvangen steunmaatregelen en gebruikte dienst- en hulpverlening. De cijfers worden verzameld en ontsloten in het kader van de hulp- en dienstverlening van Kind en Gezin , Jeugdhulp en het Groeipakket Aantal geboortes in België voor zevende jaar op rij gedaald In België waren er in 2017 119.102 geboortes. Dat is voor het zevende jaar op rij een daling, zo meldt het Belgische statistiekbureau. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd

Overzicht. Hoeveel bewoners van buitenlandse afkomst telt ..

AZ Sint-Lucas in Gent - dat met ruim 2500 geboortes per jaar de tweede grootste materniteit heeft van Vlaanderen - is er met Workflower in geslaagd om het proces van dataregistratie te automatiseren en de relevante gegevens uit het EPD automatisch over te brengen naar het eHealth-platform Gent nadert de kaap van een kwart miljoen inwoners. Eind december 2012 stonden er in de stad 247.941 mensen officieel ingeschreven als bewoner. Maar de vet.. Bevolking: omvang en groei. Vlaams Gewest telt 6,6 miljoen inwoners. In Vlaamse ruit wonen meeste inwoners per km². Bevolkingsgroei in 9 op de 10 Vlaamse gemeenten. Turnhout, Sint-Niklaas en Roeselare sterke groeiers onder de centrumsteden. Groei Vlaamse bevolking boven Europees gemiddelde

Statistieken van bevolking - Bevolking - IBZ Instellingen

In Gent werden 'Leon' en 'Olivia' het vaakst gekozen in 2016. Populairste namen in Gent. Als je de vaakst gekozen namen met dezelfde schrijfwijze zou rangschikken, In vier van de vijf provincies steeg het aantal geboortes, enkel in Oost-Vlaanderen daalde het aantal met 1.9% tegenover 2015 'J e kon er de klok op gelijk zetten', zegt gynaecoloog Harry Zaedtvat van het AZ Sint-Lucas in Gent. 'Meteen na middernacht daalde het aantal geboortes spectaculair. We hadden enig effect verwacht, maar dat het zo merkbaar zou zijn? Neen. Vele mensen vroegen zich af wat er zou veranderen zodra de Turteltaks in werking treedt Het aandeel van elk gewest in de totale bevolking is over de loop van de periode 1846-2020 verschillend geëvolueerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zag zijn aandeel meer dan verdubbelen van 4,88% naar 10,60%, op zijn toppunt in 1947 bedroeg dit aandeel zelfs 11,23%. Het aandeel van Vlaanderen daalde in eerste instantie van 54,4% in 1846 naar 49,36% in 1880 voornamelijk als gevolg van.

Burgerlijke stand. Provincie Oost-Vlaanderen ..

Dat is één van de conclusies uit het jaarrapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Ook zijn er nog nooit zo veel baby's via keizersnede ter wereld gekomen en is de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen opnieuw gestegen tot 29,1 jaar. Het aantal geboortes in 2018 is stabiel gebleven Het aantal geboortes neemt fors af. Werden er in 2010 nog 184.000 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 169.000. Ook neemt het aantal kinderen per vrouw af: van 1,8 in 2010 naar 1,59 in. Niet enkel het aantal geboortes speelt hierbij een rol, ook de langere levensverwachting. Sinds 1840 is de levensverwachting in ontwikkelde landen elk decennium met zo'n 2,5 jaar toegenomen. Prof. dr. Isabelle Devos, verbonden aan de Universiteit van Gent, is historica en demografe Draagmoederschap is een vrij uitzonderlijk fenomeen, op de 30 jaar dat het in België gebeurt, zijn er 150 a 200 draagmoederschappen geweest in ons land. In verhouding: per jaar worden er in ons land 20.000 ivf-cycli afgerond. Maar dat betekent niet dat we geen rekening hoeven te houden met de vraag en niet moeten zorgen voor de juiste omkadering

Pito Stabroek wint met clip AZV optreden van Bart Peeters

Het aantal overlijdens kende een daling tot 2.111, de voorbije twee jaar schommelde dat cijfer boven de 2.400. Er kozen 8.773 Belgen Gent als nieuwe thuisbasis, terwijl 9.889 mensen de stad verlieten Het totaal aantal geboortes is wel gelijk gebleven in 2018, ten opzichte van 2017. De moeders werden wel opnieuw ouder. De gemiddelde leeftijd waarop een moeder haar eerste kind kreeg was 29,1 jaar Aantal geboorten in Vlaanderen blijft stabiel 03 januari 2015 om 03:00 uur | ig In de Vlaamse materniteiten zijn vorig jaar 65.340 kinderen geboren Het aantal geboortes daalt met 1,1 procent tegenover 2017 en neemt daarmee voor het achtste jaar op rij af. Gemiddeld kreeg een Belgische vrouw 1,61 kinderen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Rijksregister, die het Belgische statistiekbureau Statbel heeft opmaakt