Home

Geriatrische revalidatie betekenis

Geriatrische revalidatiezorg - de betekenis volgens

betekenis & definitie Geriatrische revalidatiezorg is gespecialiseerde zorg voor ouderen. Geriatrische revalidatiezorg heeft als doel om ouderen met een breuk of aandoening zo goed mogelijk te laten revalideren. Geriatrische revalidatiezorg is een vorm van zorg in Nederland die zich uitsluitend richt op de revalidatie van ouderen Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling

Geriatrische revalidatiezorg is gespecialiseerde zorg voor ouderen. Geriatrische revalidatiezorg heeft als doel om ouderen met een breuk of aandoening zo goed mogelijk te laten revalideren. Geriatrische revalidatiezorg is een vorm van zorg in Nederland die zich uitsluitend richt op de revalidatie van ouderen. Hierbij kan het gaan om revalidatie na. Geriatrische revalidatiezorg U kunt voor Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in aanmerking komen na een operatie, ziekte of ongeval. GRZ sluit meestal aan op een opname in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte (CVA), botbreuk of voor een nieuwe knie of heup Speciaal voor mensen op leeftijd met meer gezondheidsproblemen tegelijk, is er geriatrische revalidatie. Daarvoor geldt de vergoeding die u nu leest. U krijgt geriatrische revalidatie als u na een opname of een specialistische behandeling in het ziekenhuis niet meteen terug kunt naar uw thuissituatie en 'gewone' revalidatie voor u te zwaar is

Geriatrische revalidatiezorg (Zvw) Verzekerde zorg

Wat is geriatrische revalidatie? Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een relatief nieuw subspecialisme binnen de ouderengeneeskunde. Hierbij gaat het om kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor een revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen Bij Geriatrische Revalidatie Van Neynsel revalideert u binnen een therapeutisch klimaat. Dat betekent dat alles is gericht op uw herstel, en dat u daarbij positief gestimuleerd wordt. Naast uw therapie en behandeling stimuleren wij u ook om zelf veel te oefenen geriatrische revalidatie is: geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang (definitie werkgroep 'Behandelkaders geriatrische revalidatie' van Verenso). D Zoals reeds genoemd wordt geriatrische revalidatie per definitie in multi- of interprofessioneel teamverband gegeven. 3 Wat betekent leidinggeven aan deze interprofessionele teamsamenwerking? Het betekent niet dat een specialist ouderengeneeskunde de rol van manager van de afdeling overneemt De Werkconferentie ' Geriatrische Revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen' is vanwege de coronamaatrdegelen uitgesteld en vindt nu plaats op vrijdag 3 september 2021 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Deze werkconferentie wordt georganiseerd door Studio GRZ in samenwerking met Stichting Wetenschap Balans

Kruisbestuiving tussen ziekenhuis en geriatrisch

Wat is de betekenis van Geriatrische revalidatiezorg - Ensi

Geriatrische revalidatiezorg vindt al-leen plaats na een ziekenhuisopame. Revalideren is leren Het doel van revalidatie is terugkeer naar huis, waar u weer zo zelfstandig mogelijk gaat func-tioneren. Het revalidatieprogramma bestaat uit therapieën, zowel individueel als in groepsver-band. Revalideren is leren en leren is herhalen. Dit betekent dat u vooral ook veel zelf moe Geriatrische aandoeningen zijn de ziektes en kwalen die gepaard gaan met het ouder worden. De naam geriatrie is dan ook afgeleid van het Griekse woord 'geron', dat oudere betekent. De aandoeningen zijn vaak een verzameling van sociale, psychologische en lichamelijke problemen

Geriatrische revalidatiezorg - ouderenzorgutrecht

 1. Geriatrische revalidatiezorg. Heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Zoekt u een plek om goed te herstellen? Bij Kalorama werken we samen aan uw herstel zodat u zo veel mogelijk kunt blijven doen wat u nog kan en wat u wilt
 2. Geriatrische revalidatiezorg: contracteerbeleid, vergoedingen en declareren bij DSW. DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Geriatrische revalidatiezorg
 3. Geriatrische revalidatie is een relatief nieuw aandachtsgebied binnen de verpleeghuisgeneeskunde. Het leggen van een gedegen fundament voor een 'state of the art' is dan ook nog volop in ontwikkeling. Om een indruk te krijgen van huidige stand van zaken werd de recente literatuur verkend
 4. Geriatrische revalidatie. Voor wie? Alles draait om u! Multidisciplinair team; Therapeutisch klimaat; Weer naar hui
 5. diagnostisch en therapeutisch proces, alsook op de revalidatie en de opvolging van de geriatrische patiënt. Tevens waarborgt het zorgprogramma, in samenspraak met de huisarts en de andere zorgverstrekkers, het opsporen van geriatrische patiënten, alsook de continuïteit van de zorg
 6. Achtergrond Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) betreft kortdurende, geïntegreerde multidisciplinaire zorg, gericht op verwacht herstel van functioneren en maatschappelijke participatie bij relatief laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang ]. In Nederland wordt GRZ aangeboden aan ongeveer 45.000 cliënten per jaar ]. GR
 7. U krijgt geriatrische revalidatie als u na een opname of een specialistische behandeling in het ziekenhuis niet meteen terug kunt naar uw thuissituatie en 'gewone' revalidatie voor u te zwaar is. Dat betekent dat 1 van deze 2 situaties voor u moet gelden: U bent opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling door de medisch specialist

Baan ✓ Basisarts geriatrische revalidatiezorg Drechtsteden op Werkzoeken.nl. ✓ Spreekt dit jou aan?Omdat jij van je vak houdt wil je nét dat stapje verder gaan. Daarom zoeken wij jou als basisarts in de geriatrische revalidatiezorg.Jouw nieuwe baanJij hebt oog voor de cliënt en zijn . Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep zoals een operatie.Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft.

Managementdag Geriatrische Revalidatie - StudioGRZ

Geriatrische revalidatie is kortdurende revalidatie en de behandeling van (meestal) ouderen die door een ongeval of ziekte lichamelijke beperkingen hebben gekregen en daarvan graag zo goed mogelijk willen herstellen. Samen met u stellen we een helder revalidatieprogramma op waarbij we duidelijke afspraken maken Geriatrische revalidatie is kortdurende revalidatie van (meestal) ouderen die niet direct terug naar huis kunnen. Het multidisciplinair team gaat samen met u werken om de gevolgen van uw beperkingen zo volledig mogelijk op te heffen. Zodat u daarna weer zelfstandig verder kunt en weer thuis kunt wonen. Uw revalidatie en behandelin

Geriatrische revalidatie - VvA

 1. Geriatrische Revalidatie Zorg. Wanneer uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond, maar u nog niet voldoende bent hersteld om weer naar huis te gaan, kunt u bij ZuidOostZorg terecht voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Deze zorg is voor patiënten die bijvoorbeeld een beroerte (CVA) hebben gehad of zijn geopereerd aan een heup of knie
 2. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in de betekenis van positieve gezondheid voor de huidige zorgpaden in de GRZ en het werkgeluk van de medewerkers in deze teams. Sluiten. Annelie van den Hout MSc Verpleegkundig Specialist. Delen van kennis binnen de geriatrische revalidatie om zo de kwaliteit van de geriatrische revalidatie bij alle.
 3. De geriatrische revalidatie blijft een zorgenkind. Er zijn grote regionale verschillen in de toegankelijkheid van deze zorg. De vraag is of dat verbetert, nu instellingen zullen worden afgerekend op indicatoren waarvan de waarde nog niet is aangetoond
 4. dering van de elasticiteit of slijtage. Dat kan leiden tot problemen bij dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld moeite met lopen, problemen bij de dagelijkse.
 5. Geriatrische revalidatiezorg. Heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Zoekt u een plek om goed te herstellen? Bij Kalorama werken we samen aan uw herstel zodat u zo veel mogelijk kunt blijven doen wat u nog kan en wat u wilt
 6. Geriatrische revalidatie steeds belangrijker. Op de website van Actiz, de branchevereniging van zo'n 400 organisaties die actief zijn in de zorg en ondersteuning van ouderen, zieken en jongeren, vertelt Pascale Visser, waarom de geriatrische revalidatie de komende jaren steeds belangrijker wordt. Pascale, zelf werkzaam als verpleegkundige bij.

Toegang geriatrische revalidatie verschilt medischcontac

Geriatrische revalidatiezorg bij De Zorggroep Binnenkort gaat u revalideren bij De Zorggroep om te herstellen, bijvoorbeeld na een operatie, een botbreuk of een beroerte. Vaak moet u alledaagse dingen opnieuw leren. Revalidatie betekent werken aan herstel, zodat u uiteindelijk weer zelfstandig kunt wonen en leven. staat voor geriatrische revalidatiezorg, wat 'revalidatie in de ouderenzorg' betekent. Het verblijf op de afdeling GRZ is altijd tijdelijk, van enkele dagen tot enkele weken. Het uiteinde-lijke doel is weer zo zelfstandig moge-lijk te worden, waarna u terugkeer

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) Betekenis WZD: Mensen met dementie of een verstandelijke beperking kunnen niet altijd zelf aangeven of ze het eens zijn met een opname of niet. Zij begrijpen niet wat een opname betekent en kunnen niet vertellen wat zij ervan vinden DBC staat voor Diagnose Behandelcombinatie. Dat vormt de basis voor de rekening die je van je zorgverlener krijgt. Met DBC's wordt gewerkt in de ziekenhuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. In het kort is de dbc-systematiek een systeem waarmee zorginstellingen de geleverde zorg kunnen. Succesvolle geriatrische revalidatie: Ik wil mijn hond weer uitlaten.. Geriatrische revalidatie onderzoeken en vervolgens de resultaten implementeren. Wat komt daarbij kijken en wat betekent het voor de zorgpraktijk? Hieraan wijdt het Topcare-symposium een goed bezochte workshop met maar liefst vier presentaties

Revalidatie betekent 'weer valide (gezond en goed) worden' , bijvoorbeeld na een ongeval of medische ingreep. Behandelaren bij Zorggroep Noorderboog zijn gespecialiseerd in de revalidatie en behandeling van ouderen. In dat geval spreken we van geriatrische revalidatiezorg. Wij helpen u in een omgeving waar u zich thuis voelt Welkom in Revalidatiecentrum Eemsdelta, centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg. Wij doen er alles aan om uw verblijf, tijdens uw revalidatieperiode in ons centrum, zo aangenaam mogelijk te maken. Wij wensen u een voorspoedige revalidatie. Ziekenhuisopname en revalidatie zijn ingrijpende gebeurtenissen. U kunt ongemakken en pijn ervaren en. Wat is geriatrie: geriatrische aandoeningen uitgelicht. Wat is geriatrie? Geriatrie is het specialisme dat zich richt op ouderen die lijden aan één of meerdere aandoeningen. Er is vaak sprake van een combinatie van problemen, die gericht aangepakt moeten worden Op weg naar herstel: Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg. Na een ziekenhuisopname revalideren veel ouderen in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Ze komen daarbij in aanraking met veel verschillende zorgverleners. Binnen het project 'Op weg naar herstel' is een zorgpad ontwikkeld dat de verschillende soorten zorg op elkaar afstemt Conclusie: Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het LTK niet optimaal wordt nageleefd door het multidisciplinaire team op de afdeling voor geriatrische revalidatie op locatie Zilverschoon. De oorzaak hiervan is een tekort aan kennis over het LTK en ook is de intrinsieke motivatie van de medewerkers onvoldoende, waardoor er te weinig draagvlak is om het LTK na te leven

Geriatrische revalidatie in Jeroen Bosch Ziekenhuis - Van

geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Het consortium maakt dat mogelijk door onderzoek, praktijkontwikkeling en initiatieven op het gebied van GRZ met elkaar te verbinden (Krachten bundelen voor Geriatrische revalidatie, TvO no.4 2020). Binnen de geriatrische revalidatie zijn er veel ontwikkelingen gaande: verkorting van de klinische ligduur e Dat betekent het volgende: Algemene voorwaarden geriatrische revalidatie 6 • voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is; • wij kunnen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken over intern gemeld betekent de zorg vooruit plannen. Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting5 1.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2021 5 1.2 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2021 5 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblij Hierna leest u wat dit betekent voor u. 3. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? U krijgt een overeenkomst GRZ als u aan de inkoopvoorwaarden voldoet Zorgaanbieders die zorg leveren zoals is opgenomen in de aanspraak Geriatrische Revalidatiezorg in artikel 2.5c Besluit Zorgverzekering en in 2020 een overeenkomst GRZ met Zilveren Kruis hebben die. de revalidatie begint met een klinische opname in een organisatie die geriatrische revalidatiezorg biedt. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, moet zelf via de fysiotherapeut revalideren. En als zelfstandig wonen niet meer kan, moet hij uitwijken naar de AWBZ 'zorg met verblijf'

Leidraad Geriatrische Revalidatiezorg tweede versie, maart 2013 Beroepscompetentieprofiel Verzorgende IG in de branche VVT, maart 2016 Voor de GRZ betekent dit dat er meer vraag naar zorg zal zijn en dat de zorgvragen complexer zullen zijn Geriatrische revalidatiezorg (grz) Geriatrische revalidatiezorg (grz) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal volgt grz na een opname in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling

Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg. De geriatrische revalidatiezorg is volop in ontwikkeling. Daarom is er landelijk door de branche een profiel voor Gespecialiseerd Verzorgende geriatrische Revalidatiezorg (GVR) opgesteld. Op basis van dit profiel heeft Bureau G&D een opleiding ontwikkeld Dat betekent echter niet dat zij direct weer 'de oude' zijn. Een ziekte of operatie is ingrijpend en daarvan herstellen kost tijd. Het is heel begrijpelijk dat u zich thuis nog niet zo goed kunt redden als voor de opname. Dan biedt geriatrische revalidatiezorg in de Boshof een oplossing Basisarts geriatrische revalidatiezorg Drechtsteden Dit betekent een minimaal salaris van 3.388 euro en maximaal 5.103 per maand. Ook ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33 procent. Bij voorkeur werk jij een half jaar. Wil je langer aan de slag dan is dat bespreekbaar Baan ✓ Basisarts geriatrische revalidatiezorg Drechtsteden op Werkzoeken.nl. ✓ Spreekt dit jou aan?Omdat jij van je vak houdt wil je nét dat stapje verder gaan. Daarom zoeken wij jou als basisarts in de geriatrische revalidatiezorg.Jouw nieuwe baanJij hebt oog voor de cliënt en zijn .

Jessa Ziekenhuis betrekt familie actief bij de revalidatie

Video: Op Weg naar betere Geriatrische Revalidatie door

Er zal een wachtwoord naar je gemaild worden. Wachtwoord herstel. Vind je wachtwoord teru Revalidatie Nederland naar kansen en uitdagingen die de toekomst biedt. Om de toekomst te verkennen is Revalidatie Nederland een scenariotraject gestart om in samenwerking met patiën-ten en stakeholders toekomstscenario's te ontwikkelen voor de revalidatiezorg. De vraag die daarbij centraal staat is Meestal betekent dit dat u nog niet helemaal klaar bent met revalideren wanneer u weer naar huis gaat. Eenmaal thuis is het belangrijk dat u blijft trainen voor optimaal herstel. Verschillende locaties. Silverein biedt revalidatie op drie locaties in de provincie Utrecht: Birkhoven Park in Amersfoort, De Biltse Hof in Bilthoven, Daelhoven in Soest

Medisch Leiderschap bij interprofessionele samenwerking in

Maatwerk revalidatie noemen we dat. U wordt ondersteund door een professioneel team van verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. Onze behandelaars hebben veel kennis van ziektebeelden die voorkomen bij ouderen. De specialist ouderengeneeskunde, kaderarts Geriatrische Revalidatie is verantwoordelijk voor het behandelplan Noorderbreedte Revalidatie biedt geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf vanuit multidisciplinaire teams. De zorgmedewerkers en behandelaren zetten samen met cliënten en hun naasten alles in het teken van revalidatie en herstel, met onder meer oefentherapie, behandeling en verzorging De geriatrische revalidatiezorg richt zich op kwetsbare personen, met complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid5. Het betreft personen waarbij Dit betekent dat deze patiënten niet worden opgenomen in het ziekenhuis en ook geen geriatrisch assessment door klinisch geriater of internis Geriatrische revalidatie betreft de revalidatie van ouderen, die in het algemeen nog onafhankelijk thuis of in een zorgappartement wonen, voordat ze gingen revalideren. De Dat betekent dat men goed op de hoogte moet zijn van elkaars werkzaamheden, kennis, competenties e Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ): revalidatie voor kwetsbare ouderen, na een ziekenhuisopname (knie-/heupoperatie) met als doel terugkeren naar huis. Revalideren kan op onze locatie Parkstaete.; Logeren met WLZ-indicatie: Als u voor iemand zorgt met dementie, is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen, zodat u niet overbelast raakt

Geriatrische revalidatie voor cliënten met

Geriatrische revalidatie: concentreren van expertise. Hoewel niet als zodanig benoemd is het artikel een weergave van de 'Proeftuinen geriatrische revalidatie'. Achtergrond: kortdurende geriatrische revalidatiezorg wordt in 2013 overgeheveld van AWBZ naar DBC-financiering. Buurman benadrukt noodzaak van systematisch nazorgtraject voor in. Naast het voldoen aan bovengenoemde kwaliteitseisen levert u, als Geriatrische Revalidatie Zorg instelling, klantgerichte zorg. Klantgerichte zorg Van belang is dat de zorg aansluit bij de wens van de verzekerde. Hierbij is het uitgangspunt dat méér zorg niet altijd betere zorg betekent, maar dat de zorg passend en medisc

Wat is medisch specialistische revalidatie? - Revalidatie

Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, januari 2016, versie 2 Een leidraad bij het implementeren van het Zorgpad Dit betekent dat bij alle partners de intentie bestaat dat de afspraken in het zorgpaddo-cument worden nageleefd Geriatrische Revalidatie en Behandeling. Fiona Koops is specialist ouderengeneeskunde: Binnen Ar - chipel Geriatrische Revalidatie en Behandeling ben ik één van de specialisten ouderengeneeskunde. Als arts ben je eindver-antwoordelijk voor de medische zorg en behandeling van de re-validant. Dat betekent dat we bij de komst van een nieuwe cli Geriatrische revalidatiezorg. Geriatrische revalidatiezorg is een belangrijke schakel tussen ziekenhuis en weer veilig thuis kunnen wonen. Er wordt samen met de klant een intensieve revalidatieprogramma gemaakt. Dat betekent in de meeste gevallen twee keer per dag fysiotherapie

Geriatrische revalidatiezorg is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen. U krijgt tijdens uw revalidatieproces meerdere soorten zorg tegelijk, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Deze zorg wordt maximaal 6 maanden vergoed vanuit de basisverzekering 1 Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Geriatrische revalidatie Dit is een overeenkomst tussen u en Sensire. In dit contract staan de afspraken over de zorg die u van Sensire ontvangt en over de diensten waarvan u gebruikmaakt. Gegevens Sensire Naam zorgaanbieder: Stichting Sensire Adres: Boterstraat 2 Postcode/plaats: 7051 DA Varsseveld Locatie: Den Ooiman - Revalidatie KvK-nummer. Revalidatiezorg. U komt vanuit het ziekenhuis na ziekte, een beroerte, een ongeluk of een operatie. En dan breekt een tijd van revalidatie aan. Via het ziekenhuis kunt u bij Zinzia in een prettige omgeving revalideren. Op uw eigen manier, in uw eigen tempo. Op de geriatrische revalidatieafdeling werkt u onder begeleiding van een gespecialiseerd. Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de AWBZ overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de GRZ-instellingen vanaf dit moment volgens de DOT-systematiek moeten werken. ParaNICE maakt deze registratie mogelijk. In deze module opent en sluit de specialist ouderengeneeskunde het zorgtraject en. de inkoop van de zorgsoorten Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Eerstelijnsverblijf (ELV) in 2019 gecombineerd. Dit betekent dat u voor deze zorgsoorten vanaf 2019 één aanspreekpunt heeft. Dit wordt in 2020-2021 gecontinueerd. Volgend uit de stap die we in 2019 hebben gezet, voegen wij n

Flowcard CVA voor geriatrische revalidatiezorg (GR

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, geïntegreerde multidisciplinaire zorg, gericht op herstel van functioneren en maatschappelijke participatie bij relatief laag belastbare ouderen. Gezien de complexe zorgvragen van geriatrische cliënten dienen verpleegkundigen (NLQF 4 en 6) en verzorgenden (NLQF 3) (in het vervolg. Geriatrische RevalidatieZorg is zorg voor 'kwetsbare ouderen' die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis. Doel van de revalidatie is om terugkeer naar huis zo snel mogelijk te. GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Geriatrische revalidatiezorg. GEVOLGEN N.A.V. CORONAVIRUS DSW Zorgverzekeraar volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet 1 Geriatrische Revalidatiezorg 2019 Inkoopeisen zorgverzekeraars Liesbeth van Oostenbrugge, Noortje Molenaar 1 juli 2018. 2 Algemene opmerkingen Dit is de stand van zaken per 1 juli 2018 op basis van de initiële inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars wat betreft de inkoopeisen voor Geriatrische Revalidatie zorg voor Eventuele nota van inlichtingen, met daarin eventuele wijzigingen in deze. Na een ziekenhuisopname wilt u graag zo snel mogelijk naar huis. Soms kan dat niet, omdat u eerst moet revalideren, bijvoorbeeld na een beroerte of een heup- of knieoperatie. Voor die revalidatie kunt u tijdelijk bij ons verblijven, de behandeling wordt geboden door een specialist ouderengeneeskunde. Wij zijn gespecialiseerd in het revalideren van ouderen, geriatrische

Deze opleiding is bestemd voor gediplomeerde verzorgenden, die in de functie van verzorgende GRZ zijn aangesteld en werkzaam zijn binnen de context van de Geriatrische Revalidatie Zorg. Je kunt je vóór 15 december a.s. inschrijven voor de volgende groep in met een start op eind januari 2021 Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2017, versie 4 Afspraken triage, transfer en overdracht. betekent dat deze patiënten niet worden opgenomen in het ziekenhuis en ook geen geriatrisch assessment door klinisch geriate

EAGER - eHealth in de geriatrische revalidatie

Revalidatiezorg. Moet u revalideren Wij zijn gespecialiseerd in revalidatiezorg voor ouderen, ook wel geriatrische revalidatiezorg genoemd. Samen met u en uw mantelzorger werken we aan uw herstel. Zodat u zich weer zo snel en goed mogelijk zelf kunt redden. Dat betekent dat uw eigen risico van toepassing is Geriatrische revalidatiezorg. Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, indien deze vorm van revalidatie nodig is na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Het doel van de zorg is om ervoor te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis kan. De zorg wordt maximaal 6 maanden vergoed vanuit de basisverzekering

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) betreft kortdurende, geïntegreerde multidisciplinaire zorg, gericht op verwacht herstel van functioneren en maatschappelijke participatie bij relatief laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang [].In Nederland wordt GRZ aangeboden aan ongeveer 45.000 cliënten per jaar [] Voorsorteren op de toekomst in de geriatrische revalidatiezorg. In Almere krijgen we, net als in de rest van Nederland, in de nabije toekomst meer kwetsbare ouderen. Daar moet Flevoburen, Centrum voor geriatrische revalidatie van Zorggroep Almere, op voorsorteren. We zullen dan meer mensen moeten bedienen met dezelfde opnamecapaciteit Dit betreft het direct doorverwijzen bij geriatrische revalidatiezorg wanneer opname evident overbodig is. In de huidige regelgeving is dat niet mogelijk en dat betekent in sommige gevallen voor de patiënt onnodige opname. Voor de huisarts betekent dit veel extra werk Revalidatiezorg. Moet u revalideren of herstellen na bijvoorbeeld een ongeval, operatie of ziekenhuisopname? In Pniël bieden wij alle benodigde zorg, behandeling en begeleiding. Ook als u thuis revalideert, kunt u een beroep op ons doen. Wij zijn gespecialiseerd in revalidatiezorg voor ouderen, ook wel geriatrische revalidatiezorg genoemd

Erkenning & Accreditatie: de opleiding Geriatrisch Revalidatieverzorgende is een landelijk erkende opleiding volgens de branche V&V. Elke deelnemer die de opleiding succesvol afsluit, ontvangt het branche-erkende diploma en het insigne Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg. Duur opleiding: 9 - 15 maanden afhankelijk van de keuze van de groep studenten Informatie Revalideren in Meerstate 7 Kosten verblijf Geriatrische Revalidatie Vanaf 2013 is de Geriatrische Revalidatie-zorg overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit betekent dat wanneer u vanuit het ziekenhuis wordt opgenomen op de Geriatrische Revalidatie

‘ACM heeft oog voor capaciteitsbeperkingen bij fusieGeriatrische revalidatie voor cliënten met"Cliënten willen niet meer revalideren zonder SilverFitOpleiding verzorgende Geriatrische RevalidatiezorgUmc’s onderzoeken geriatrische revalidatiezorg - Zorgvisie

De geriatrische revalidatie is gericht op uw optimale herstel. Samen met u, eventueel uw partner of mantelzorger, en uw therapeuten houden we het revalidatietraject nauwlettend in de gaten. Begeleiding van a tot z. Of u nu vanuit een ziekenhuisopname of vanuit huis bij ons komt revalideren, het gehele traject van instroom totdat u klaar bent. We bieden geriatrische revalidatie. Dat betekent dat we gespecialiseerd zijn in revalidatie bij volwassenen (jong en oud) die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door meerdere aandoeningen of gevolgen van een aandoening. Kijk naar wat je nu alweer kunt Betekenis geriatrie Er is al veel gezocht naar de betekenis van geriatrie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. delier, duizeligheid en acute afgenomen zelfredzaamheid De geriatrische revalidatie begint met een volledig geriatrisch assessment, gevolgd door een geïntegreerde multidisciplinaire behandeling