Home

Celwand functie

Wat is een Celwand? Alles over de Celwand - AllesoverDNA

Een celwand is een wand die gevormd wordt om een cel. De celwand is er om cellen te beschermen. Dieren (waaronder de mens) hebben geen celwanden. Alle organismen behalve de dieren hebben een celwand. Bacteriën, schimmels en planten hebben wel celwanden om hun cellen. De celwand is er alleen voor versteviging van de cel De celwand heeft veel belangrijke functies in een cel, waaronder bescherming, structuur en ondersteuning. De samenstelling van de celwand varieert afhankelijk van het organisme. In planten wordt de celwand bestaat voornamelijk uit sterke vezels van de koolhydraat polymeer cellulose De celwand Het is een dikke en resistente structuur die bepaalde typen cellen begrenst en wordt aangetroffen rond het plasmamembraan. Het wordt niet beschouwd als een muur die contact met de buitenwereld verhindert; Het is een complexe, dynamische structuur en is verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal fysiologische functies in organismen Functie/ betekenis van de celwand De celwand die het protoplasmamembraan omsluit, bepaalt de vorm en stevigheid van de cel. Ze biedt weerstand tegen de osmotische druk welke het cytoplasma uitoefent op de celmembraan Wat is de functie van een celwand? De celwand heeft verschillende functies, waaronder het onderhoud van de celstructuur en -vorm. De muur is star en beschermt dus de cel en de inhoud ervan. De celwand kan bijvoorbeeld voorkomen dat ziekteverwekkers zoals plantenvirussen binnendringen

Functie van de celwand - een lichte uitle

Celwandfuncties, functies en structuur / biologie

De bacteriële celwand is een complexe en semi-stijve structuur, die verantwoordelijk is voor het bieden van bescherming en vorm aan bacteriën. Structureel bestaat het uit een molecuul dat peptidoglycaan wordt genoemd. Naast bescherming tegen drukveranderingen, biedt de bacteriële wand een verankeringsplaats voor structuren zoals flagella of pilis en definieert verschillende eigenschappen. De celwand bestaat van buiten naar binnen uit verschillende lagen: de middenlamel; de primaire celwand; de secundaire celwand. Tussen de cellen bevinden zich de intercellulaire ruimten, die een functie kunnen hebben bij het transport van gassen of van water

De celwand is gemaakt van de stof cellulose en zorgt samen met de vacuole voor stevigheid (Turgor). De celwand en de celmembraan bevatten poriën zodat er uitwisseling van stoffen tussen de verschillende cellen kan plaats vinden De celwand is een stevig laagje om het celmembraan dat typisch is voor plantencellen en cellen van schimmels en bacteriën. Dierencellen hebben geen celwand

Organellen = membraanomsloten structuren in eukaryote cellen. Celmembraan = selectief membraan; omgeeft de eukaryote cel. → Functie: opnemen van O2 en voedingsstoffen. Cytosol = het half vloeibare gedeelte van het cytoplasma. Chromosomen = beschikken over genen in de vorm van DNA Functie van de celwand - een lichte uitleg June 1 Binnen biologie, is celwand voornamelijk gebruikt voor de cellen van planten en bacteriën van belang aangezien dit gebeurt daar en voldoet dus specifieke functies De samenstelling en functie van de celwand in verschillende soorten weefsels kan aanzienlijk variëren. In de loop van de tijd worden de cellen van een van de soorten integumentair weefsel, kurk genaamd, geïmpregneerd met de vetstof suberine. Het resultaat is het wegkwijnen van de interne inhoud en het verschaffen van een ondersteunende functie De functie van de celwand varieert in verschillende cellen. In multi-cellulair organisme is het verantwoordelijk voor zijn morfologie. Het voorkomt dat alleen grote moleculen de cel binnenkomen en voorkomt daardoor toxiciteit voor de cel terwijl celmembraan de binnenkomst van kleinere moleculen voorkomt Bouw en functie van cellen Binnen elke cel spelen zich processen af. Bij hoger ontwikkelde, levende wezens (zoals de mens en het huisdier) hebben de cellen zich toegelegd op een bepaalde taak. Cellen verschillen, afhankelijk van hun functie, enigszins van elkaar in vorm en inhoud. De bouw van de cel is in principe gelijk De celwand

Vervolgens heeft de celwand ook een ondersteunende functie. Het cytoplasma van een bacterie bevat vrij DNA, ribosomen en soms reserve granula. Het DNA neemt ongeveer 10% van het volume van de cel in. Het is ook niet gebonden aan histonen en vormt geen nucleosoom Celmembraan en celwand Alle cellen hebben een celmembraan. Een celmembraan maakt scheiding tussen het interne milieu van de cel en de omgeving en bepaalt wat er naar binnen of naar buiten getransporteerd wordt. Ook vrijwel alle organellen (behalve de ribosomen en de centriolen) bevatten een membraan. Organellen zijn alle onderdelen van de cel met een speciale functie (het DNA valt hier niet.

Celwand - Wikikid

  1. De belangrijkste functie van de celwand is om de cel te beschermen, te voorzien structurele ondersteuning en bescherm deze tegen te grote expansie. Het geeft de cel stijfheid en zorgt ervoor dat de cel externe schokken en krachten kan verdragen. Aldus handhaaft het de cellulaire morfologie
  2. g tegen indringers. De celwand speelt een rol bij het tot stand komen van de turgordruk; ze zorgt voor tegendruk als de cel door wateropname opzwelt
  3. De celwand is de enige niet-levende structuur die in plantencellen wordt gevonden. De dikte van de celwand varieert van 4-20 uM.Zijn functie is om de cel en zijn organellen te beschermen tegen de externe omgeving. De celwand is stijver dan andere bedekkingen, hierdoor heeft het een grote beschermende functie en biedt het een vaste vorm aan de cel
  4. De celwand bstaat voornamelijk uit cellulose. Cellulose bestaat uit vezelige moleculen die in lagen op elkaar liggen, waartussen mazen voorkomen. Op die manier is de celwand doorlaatbaar voor de meeste moleculen. Bij jonge plantencellen is er alleen een dunne celwand aanwezig, die uit cellulose bestaat, namelijk de primaire celwand
  5. samenvatting chapter 2: Microbial cel structure and function (Brock biology of mocroorganisms) Hoorcollege 2, prof: F. Rineau hc cel structuur en functie i
  6. g

Chapter 2: Microbische cel structuur en functie Examenvragen januari 2017 Hoorcollege 1 - Samenvatting HC 1 06102017 francais des affaires Chapter 1. Microorganisms chapter 3. metabolisme. Andere gerelateerde documenten HC01 2017 mensen notities Tentamen 2016,. Celwand. Een (dode) laag die bij cellen van bacterien, rickettsiae, schimmels en planten de (levende) celmembraan omgeeft. De cellen van mens en dier zijn niet door een celwand omgeven, bezitten wel een celmembraan. De functie van de celwand is in de eerste plaats mechanisch: om fysische krachten op te vangen, waaronder ook bescherming tegen. De celwanddaarom is wat bedekt prokaryote cellen en plantencellen.Het is een stijve mantel die buiten de plasma membraan, helpen bij het vormen van de structuur van de cel en bescherming bieden aan zijn componenten. Er wordt gezegd dat de celwand bemiddelt tussen de cel en zijn omgeving. De bijzonderheden van de celwand variëren naargelang de organisme in kwestie

1 Bespreek functie, samenstelling en bouw van de celwand bij planten en hoe hij is aangepast bij gedifferentieerde plantencellen en op die manier bijdraagt aan hun functie. 2 bespreek transport van voedingstoffen naar cellen 3 maak vanuit glycerol stearinezuur submicroscopische studie van het celoppervlakte (celwand (functie: submicroscopische studie van het celoppervlakt Functie van de celwand. Celwanden hebben mogelijk niet zoveel rollen als een plasmamembraan, maar ze zijn niet minder belangrijk. Naast dat ze een hoofdbarrière zijn aan de buitenkant van een plantencel, werken ze ook als een drukregelaar Celwand heeft geen receptoren. Metabole functie: Metabolisch actief en levend. Inactief en niet levend. Dikte: Dezelfde levenslange dikte. Dikte groeit met het leven. Voeding: Goede voeding nodig om te overleven. Heeft geen voeding van de cel nodig, maar afzetting. Functies: 1. beschermt protoplasma

2

Er zijn verschillende soorten cellen, waaronder dierlijke cellen, plantencellen, schimmelcellen en bacteriecellen. Ze variëren in structuur, afhankelijk van het type cel en de functie ervan. Celwanden kunnen flexibel zijn, zoals die in plantencellen, of rigide, zoals die in bacteriële cellen. De belangrijkste taak van de celwand is om te voorkomen dat de cel overmatig expandeert wanneer. functie celwand. de celwand is de stevige laag om de cel, dit zijn de vezels in de groente die we eten. functie celmembraan. de celmembraan regelt welke stoffen de cel in en uit gaan. cytoplasma. een stroperige vloeistof waarin de celkern en de bladgroenkorrwls liggen. celkern

Functie / toepassingen/ gevolgen. Bescherming, herkenning Het bacteriekapsel (of de slijmlaag) heeft een beschermende functie, pathogenen (ziekteveroorzakende bacteriën) zijn beter bestand tegen de afweercellen van mens en dier. De bacterie wordt niet herkend en daarom niet door afweercellen opgegeten glucanen: glucose polymeren die functie te verknopen chitine of chitosan polymeren. β-glucanen zijn glucosemoleculen die zijn verbonden via (-(1,3)- of β-(1,6)-bindingen en zorgen voor stijfheid aan de celwand, terwijl α-glucanen worden gedefinieerd door α-(1,3)- en/ of α-(1,4) bindingen en functioneren als onderdeel van de matrix Celwand > stevige laag om de cel heen (= tussencelstof dus geen onderdeel van de cel) Intercellulaire ruimte > kleine holtes gevuld met lucht, die liggen tussen de celwanden van naast elkaar gelegen cellen; Plastiden = korrels in het cytoplasma. 3 soorten: Bladgroenkorrels > zitten in groene deel van de plant > fotosynthese uitvoere 1 Bespreek functie, samenstelling en bouw van de celwand bij. Het belangrijkste verschil tussen collenchym en chlorenchym is dat de collenchym een soort eenvoudig permanent weefsel is dat de plant structurele ondersteuning biedt, terwijl de chlorenchym een type gemodificeerd parenchym is, dat fotosynthetisch is.. Collenchyma en chlorenchyma zijn twee soorten eenvoudig permanent weefsel dat in planten wordt gevonden

Celwandstructuur en functi

De celwand in de plantaardige cel vormt een extra laagje om het celmembraan. De celwand bestaat uit de taaie stof cellulose en geeft hiermee veel stevigheid aan de cel. Dit zorgt er dan ook voor dat een plantaardige cel steviger is dan een dierlijke cel. De grote vacuole is gevuld met vocht, waarin diverse stoffen (zouten) zitten opgelost De celwand van een cel bestaat uit materiaal dat wordt afgescheiden door het cytoplasma. De celwand hoort eigenlijk niet tot de cel en bestaat uit dood materiaal. planten. levermos • Plantencellen hebben net als bacteriën en schimmels een celwand om de ce Samenvatting over Hoofdstuk 2, Cellen: bouw en functie voor het vak biologie en de methode Synaps. Dit verslag is op 13 december 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo De celenvelop bestaat uit het celmembraan en de celwand.Net als bij andere organismen biedt de bacteriële celwand structurele integriteit aan de cel. Bij prokaryoten is de primaire functie van de celwand het beschermen van de cel tegen interne turgordruk veroorzaakt door de veel hogere concentraties van eiwitten en andere moleculen in de cel in vergelijking met de externe omgeving

De functie van de celwand. De celwand die het protoplasmamembraan omsluit, bepaalt de vorm en stevigheid van de cel. Ze biedt weerstand tegen de osmotische druk welke het cytoplasma uitoefent op de celmembraan. Deze osmotische druk is hoog, 6 atmosfeer bij Gramnegatieve bacteriën en 20 atmosfeer bij grampositieve bacteriën Plantaardige celonderdelen, functies, typen. de cel groenten het zijn eukaryote cellen die in planten aanwezig zijn. Ze zijn eukaryotisch omdat de genetische informatie (desoxyribonucleïnezuur, DNA) wordt omgeven door een membraan, waardoor een kern wordt gevormd. Ze verschillen van dierlijke cellen vanwege het feit dat plantencellen groter zijn

Celwand: Kenmerken, Functies En Structuur - Wetenscha

Kapsel = plakkerige laag van polysachariden of eiwitten die de celwand van de prokaryoten omgeeft. → Functie: prokaryoten kunnen zich met de kapsel binden aan substraten of aan andere kolonies. Sommige beschermen tegen dehydratie of pathogene prokaryoten Gistcel Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Gistcellen zijn meestal ovoïd (eivormig), maar kunnen ook rond of peervormig. De gisten verschillen onderling in afmetingen, zijn groter dan bacteriën, maar niet met het blote oog zichtbaar De grootste verschil tussen celmembraan en celwand is dat celmembraan is een universeel kenmerk van alle levende cellen terwijl celwand afwezig is in dierlijke cellen. Dit artikel legt uit, 1. Wat is een celmembraan - Structuur, samenstelling, functie 2. Wat is een celwand - Structuur, samenstelling, functie 3

Celwand De celwand is een sterk laagje dat om de celmembraan van planten, bacteriën en schimmels zit. Cellen van dieren hebben geen celwand. De celwand fungeert als ondersteuning voor de cel en als bescherming tegen indringers. De celwand is permeabel (doorlatend) voor water en opgeloste stoffen Onze kennis van de structuur en functie van plasmodesmata blijft echter rudimentair en er moet meer onderzoek worden gedaan voordat alles volledig begrepen is. Verder onderzoek werd lange tijd belemmerd omdat plasmodesmata zo nauw verbonden is met de celwand De primaire functies van de stijve celwand zijn om de cel te beschermen, structurele ondersteuning te geven en te voorkomen dat deze uitzet. Evenzo is de functie van het celmembraan om het inwendige van de cel te beschermen. Het reguleert ook de doorgang van vloeistoffen en andere substanties in en uit de cel

Rode bloedcellen functie. Rode bloedcellen bevatten heel veel hemoglobine, het eiwit dat zuurstof en koolstofdioxide kan binden. Hierdoor zijn deze erytrocyten in staat zuurstof van de longen naar weefsel te brengen en koolstofdioxide af te voeren. Rode bloedcellen geven de koolstofdioxide af aan de longen waarna we dit uit ademen Samenvatting over Hoofdstuk 2, Cellen: bouw en functie voor het vak biologie en de methode Synaps. Dit verslag is op 4 maart 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Daarnaast is de grote vacuole belangrijk voor de groei van plantencellen - plantencellen worden groter naarmate de vacuole meer water opneemt - en samen met de celwand ook voor de stevigheid. Naast één grote centrale vacuole, hebben plantencellen ook kleinere vacuolen. Die spelen een rol in de vertering van grote moleculen

De functie van de celwand is in de eerste plaats mechanisch: om fysische krachten op te vangen, waaronder ook bescherming tegen indringers. De celwand speelt een rol bij het tot stand komen van de turgordruk; ze zorgt voor tegendruk als de cel door osmotische wateropname opzwelt. Inhoud. 1 Planten Een celwand is opgebouwd uit cellulose (planten) of andere polysachariden en bevat openingen: de plasmodesma. De celwand is dus geen barrière zoals het celmembraan. Zonder celwand zou een plant niet overeind blijven staan . De celorganellen zijn onderdelen van de cel. Je kunt deze vergelijken met de organen in het menselijk lichaam

celwand van bacteri

Functie van celwand = - vormgeving - voorkomt dat cel openbarst door osmose want celmembranen van bacteriën bevatten namelijk geen cholesterol zoals dierlijke membranen, wat niet optimaal is gezien cholesterol de fluïditeit van de membraan bepaalt dus bij bacteriën zal de celmembraan sneller kapot gaan door osmose ==> celwand zorgt voor bescherming van celmembraan zodat bacterie minder snel. Hoofdstuk2: celologie plantenkunde deel verschillende celtypes prokaryote cel: bevatten de archaea en de bacteriën geen celkern, dna niet omringd door membraa Een celwand is overbodig bij dierlijke cellen, vanwege het overkoepelend beschermingsmechanisme van de hoornlaag. Ongetwijfeld zul je bij enkele dierlijke celsoorten een vorm van uitzondering vinden, maar een celwand staat over het algemeen niet in lijn met de functie van dierlijke organismen Structuur en functie van de plantencel. De complexe structuur van cellen is gerelateerd aan de vele taken die ze vervullen. In hen vervallen alle levensprocessen. Een systematische lijst helpt u de relaties tussen structuur en functie van plantencellen te herkennen. Structuur van de plantencellen

Celwand: definitie, structuur en functie (met diagram

1 = celwand 2 = chloroplast 3 = celmembraan 4 = mitochondrium 5 = endoplasmatisch reticulum 6 = ribosomen 7 = kernmembraan 8 = cytoplasma 9 = (grote centrale) vacuole 10 = kernplasma 11 = nucleolus 12 = lysosoom 13 = golgisysteem opdracht 17 Deel Functie Celwand Zorgt voor stevigheid. Grote, centrale vacuole Zorgt voor stevigheid Wat is het verschil tussen dierlijke cellen en plantencellen? Planten- en dierencellen hebben verschillende verschillen en overeenkomsten. Dierlijke cellen hebben bijvoorbeeld geen celwand of chloroplasten, maar plantencellen wel. Dierlijke cellen zijn meestal rond en onregelmatig van vorm, terwijl plantencellen vaste, rechthoekige vormen hebben

Functie: water en opgeloste stoffen naar de bladeren vervoeren Houtvaten (tracheeën): kortere, dikkere cellen met dunnere celwand (komen niet in alle vasculaire planten voor). Heel vat is opgebouwd uit meerdere cellen. cellen zijn onderling verbonden met een perforation plate, waar het water zo door kan stromen LE1 Biologie_H2 Celmembraan en Celwand_Digitale opdracht deel 1. Celorganellen. 1 / 34. volgende. Slide 1: Tekstslide. Laboratoriumtechniek Biologie MBO. In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides. Start les. Bewaar Bewaar voor later Deel. Printen. Onderdelen in deze les Functie . De celwand vormt een stevig omhulsel voor de cel en beschermt tegen indringers van buitenaf. Verschillende cellen zijn door hun celwanden aan elkaar gehecht. De celwand laat wel water en opgeloste stoffen door

Functies Van Cholesterol Cholesterol Voorlichtin

Celmembraan/celwand. De celmembraan, plasmamembraan, plasmalemma of membrana cellularis zijn allemaal namen voor een biologische structuur die de binnenkant van een cel scheidt van de buitenkant. Het wordt hier rechts afgebeeld als de omlijning van de cel. Celmembranen zijn opgebouwd uit een dubbele fosfolipidenlaag en bevatten daarnaast eiwitten en sterolen. Ze zijn semipermeabel, ofwel. Mutatieklasses IV tot VI noemen we 'residuele functie'-mutaties. Omdat er dus wel CFTR-kanalen aanwezig zijn op de celwand, maar weliswaar minder of minder functioneel, hebben mensen met deze mutaties een resterende werkzaamheid van het muco-eiwit. Vaak zien we dat de symptomen bij deze mensen minder uitgesproken zijn

De functie van de rode bloedcellen. Om deze functie te kunnen uitvoeren, bevatten de rode bloedcellen hemoglobine, de stof die bloed de rode kleur geeft. Hemoglobine bevat ijzeratomen die zuurstof binden. Rode bloedcellen hebben een groot oppervlak om in de longen zuurstof op te nemen, maar ze zijn ook zo elastisch dat ze door de kleinste. Een groep cellen met dezelfde bouw en dezelfde functie . 11/04/2021 by Jonette Wat is de functie van de celwand? Stevigheid . 11/04/2021 by Jonette . Gerelateerde samenvattingen . biologie NHA . 5 Studenten. 900.

Plantaardige celwand: wat is het, structuur en

Veel organismen bestaan uit meerdere cellen. In meercellige komen ook cellen voor die afzonderlijk van elkaar leven. Een voorbeeld daarvan zijn de bloedcellen. Een groep met dezelfde cellen, zelfde vorm en functie heet een weefsel. Er zijn veel verschillende weefsels, en ieder weefsels heeft zijn eigen taak wat is de functie van een celwand? Een celwand zorgt voor stevigheid. 6. komen om de cellen van je lichaam celwanden voor? Nee, dierlijke cellen hebben geen celwand. 7. Bij welk rijk kan in de organismen fotosynthese plaatsvinden? Leg je antwoord uit. Bij het rijk van de planten naast hun normale functie, ook de functie die gekleurde kroonbladeren bij andere bloemen hebben. Noem de twee functies van de meeldraden van eucalyptusbloemen. 1p 13 In de cellen van een meeldraad komen vacuolen met kleurstof voor. Hebben deze cellen een celmembraan? En hebben ze een celwand? A alleen een celmembraan B alleen een celwand De celwand moet dus worden gebroken om de inhoud voor ons beschikbaar te maken. Om twee redenen is de manier waarop dit gebeurt cruciaal voor de kwaliteit van je chlorella: Bij het breken mag de de kostbare inhoud niet beschadigd worden, want daar slik je het nu juist voor

Video: Verschil tussen uiencel en menselijke wangcel / Wetenschap

Bacteriële Celwand: Kenmerken, Biosynthese, Functies

Start studying M2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 2.2 Celorganellen en hun functie. Biologie 2 Cellen 2.2 Celorganellen en hun functie. De cel is te vergelijken met een fabriek. Zoals in een fabriek elke machine zijn eigen taak heeft, heeft de cel onderdelen die elk hun eigen taak hebben, de organellen. We zetten de organellen hieronder op een rij De celwand is daarom wat prokaryote cellen en plantencellen bedekt. Deze functie moet worden vastgesteld dat het deze ook vervult met mineralen en andere stoffen als voedingsstoffen. De celwanden van schimmels versterken hun structuur en zorgen ervoor dat ze hun vorm behouden Celwand van cellulose. Grote vacuole --> turgor. Dieren. Heterotroof. Geen plastiden. Geen bladgroen. Geen celwand Bij celspecialisatie krijgen cellen een vorm die past bij de functie die moet uitgevoerd worden

Middenlamel - Wikipedi

De functie van het celmembraan is vorm en stevigheid geven, isolatie van de cel geven, uitwisseling van stoffen tussen de cel en de extracellulaire ruimte mogelijk maken en gevoeligheid van de cel voor hormonen en neurotransmitters mogelijk maken. Bouw van het (cel)membraan Functie. In de celkern is het genetisch materiaal van de cel in de vorm van DNA opgeslagen. Ook vindt in de kern de synthese van eiwitten plaats. Hiermee speelt de celkern een belangrijke rol bij de regeling van allerlei processen in het lichaam. Alleen bij eukaryote cellen is het DNA opgeslagen in de celkern. Prokaryote cellen hebben geen celkern Dia 1 H2 Cellen in Werking • De bouw van cellen • De functie en werking van organellen • Eiwitsynthese • Bouw en functie Celmembraan • Overeenkomsten en verschille Witte bloedcellen functie. Witte bloedcellen of leukocyten bevinden zich in het bloed en het lymfeweefsel. Zodra een infectie herkend wordt maakt het lichaam meer witte bloedcellen aan om zich hiertegen te beschermen. Ze verdedigen het lichaam tegen infecties met lichaamsvreemde stoffen en indringers Functie van de baarmoeder. De baarmoeder heeft verschillende functies. Hieronder worden de belangrijkste besproken: Innesteling van het embryo. De belangrijkste functie van de baarmoeder is de innesteling van de bevruchte eicel. Elke maand komt er in één van de eierstokken een rijpe eicel vrij. Deze komt in de eileider terecht (eisprong)

CellenCelsystemenWat zijn celorganellen? - DE CELWerking antibioticum live te zien - Universiteit van Amsterdam

De functie van enzymen. Enzymen toevoegen kan door het gebruik van een inkuilmiddel. Deze bevat melkzuurbacteriën, zodat de kuil eerder stabiel wordt. Daarnaast bevat het ook azijnzuurbacteriën, die actief worden bij het openen van de kuil. Deze hebben een remmende werking op broei Functie van de nieren De nieren hebben veel belangrijke functies om het lichaam in balans en in goede conditie te houden. Door de functie van de nieren wordt: Het bloed gereinigd van afvalstoffen, vocht, zout, kalium, ammonium, reststoffen van medicijnen etc Plasmamembraan versus celwand. De cel is een structurele en functionele eenheid van leven. Het bestaat uit vele organellen die hun specifieke structuur en functie hebben. Plasmamembraan en celwand zijn twee belangrijke membraneuze structuren van een cel die vele belangrijke rollen spelen. Ze bieden vorm, bescherming en stijfheid, enz. Aan de cel celwand: stevige laag om de cel heen. behoort niet tot de cel, maar is tussencelstof. intercellulaire ruimte: holte tussen celwanden, gevuld met lucht of vocht. Dierlijke cellen bezitten geen grote centrale vacuole, plastiden, en eromheen ligt geen celwand. Basisstof 4: Weefsels en organe