Home

Vragenlijst positieve psychologie

Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen, voor kinderen en voor jongeren. Daarnaast is er een eenvoudige versie De Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV) is een vragenlijst gericht op het in kaart brengen van de algemene gezondheid van een cliënt. De invalshoeken die gehanteerd worden zijn positieve psychologie en positieve gezondheid. Als we kijken naar de behandeling van mensen met psychisch

Mijn Positieve Gezondhei

 1. De PGV is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en positieve psychologie. Lees hier meer over de PGV. Onderzoek PGV De PGV is een vragenlijst in ontwikkeling en wordt momenteel (wetenschappelijk) onderzocht in samenwerking met Maastricht University. Daarnaast zal er naar verwachting onderzoek worden gedaan door de Open Universiteit
 2. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van een Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV), gericht op het in kaart brengen van de algemene gezondheid van een cliënt. Wij zijn trots te kunnen melden dat de PGV, die gebaseerd is op de principes van de positieve psychologie en positieve gezondheid, vandaag is vrijgegeven op ons platform
 3. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen die je afzonderlijk van elkaar kunt invullen: Cliëntkenmerken: hoe zien mijn toekomstige cliënten eruit? TP competenties: Wat vind ik leuk? TP competenties: waar ben ik goed in? Na het invullen van een onderdeel van de vragenlijst krijg je feedback

Je herkent de verschillen tussen kwaliteiten en vaardigheden en begrijpt nu waarom sommige zaken op to do lijstjes nooit afkomen. Je ontdekt dat een kracht niet zien, niet gelijk is aan een kracht niet hebben en leert een gesprek voeren waarbij de focus ligt op het in kaart brengen van kwaliteiten. En bovenal ondervind je wat er gebeurt als. Positieve psychologie en het JDR-model, het effect van rechtvaardigheid en psychologisch kapitaal. Ingrid Y. Smit. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 1 Full PDF related to this paper. READ PAPER psychologie als: A science of positive subjective experience, of positive individual traits, and of positive institutions promises to improve the quality of life and also to prevent the various pathologies that arise when life is barren and meaningless. (Seligman & Csikszentmihalyi Positieve psychologie is een relatief jong onderzoeksveld binnen de psychologie Bij dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een online vragenlijst over welbevinden, stress en coping. Er is nog niet eerder onderzoek gedaan naar coping, stress en subjectief.

De Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV) brengt de algemene gezondheid van de cliënt in kaart en geeft aan op welke gebieden er nog winst te behalen valt. Maar nog belangrijker is dat de vragenlijst aangeeft op welke gebieden het goed gaat, zodat de cliënt aanknopingspunten heeft om aan de slag te gaan met het verminderen van zijn of haar psychische klachten Positieve Psychologie voor Psychologische Ziekten. Rond 2000 begonnen de Amerikaanse wetenschappers Martin Seligman en Mihalyi Czikszentmihalyi met de Positieve Psychologie. Ze stelden dat psychologen niet alleen interesse moesten hebben voor psychologische aandoeningen, maar ook voor wat er wél goed kan gaan met mensen De VIA krachtenvragenlijst wordt je aangeboden door het Amerikaanse viacharacter instituut. Je vind de vragenlijst hier: https://www.viacharacter.org/survey/account/register. Het registreren is in het Engels, de vragenlijst is Nederlandstalig

Workshop positieve psychologie - Insights Zorg

Verenigde Positieve Initiatieven heeft de vraag naar de relatie tussen positief gedrag en SDG-activiteiten vertaald naar onderzoek dat loopt tot en met 20 april. Aan de lezer de oproep om mee te doen. Deelnemers beantwoorden een vragenlijst waarin zowel SDG activiteiten als positief gedrag gemeten worden Positieve psychologie deel 4: PERMA in perspectief. door Chivo | mrt 29, 2017 | Coachen, vitaliteit, Vitaliteitsmanagement |. In 2011 lanceerde dr. Martin Seligman, grondlegger van de positieve psychologie, zijn nieuwe theorie van welbevinden genaamd PERMA. Het zou de gouden standaard zijn, waarmee het floreren van de mens, verbeterd kan worden Martin Seligman, grondlegger van de positieve psychologie, heeft een vragenlijst gemaakt die inzicht geeft in talenten. Deze vragenlijst gaat op zoek naar talent dat dicht bij je waarden ligt. Zie Authentichapiness en klik op 'Strengths questionnaire' (je moet je eerst even registreren ten behoeve van de wetenschap)

Kennisplatform - STRKMBO

Video: Hoe optimistisch ben je? - Psychologie Magazin

PANAS scale test voor het meten van emoties - Incl

 1. De bredere theoretische achtergrond van de vragenlijst en het gebruik ervan in de praktijk zijn te situeren binnen het concept levenskwaliteit of Quality of Life, zoals ontwikkeld door Robert Shalock (1997) en de positieve psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)
 2. Positieve emoties zoals belangstelling, voldoening, vreugde, geluk en trots verbreden iemands bewustzijn en moedigen nieuwe, gevarieerde cognities en gedragingen aan. Dit vergroot de mentale weerbaarheid (veerkracht)
 3. uten dezelfde zeven persoonlijkheidseigenschappen. De test is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz, het onderwijs en HRM. Afname binnen 10

2.6.1 Vragenlijst klinische psychologie, richt de Positieve Psychologie zich op het bestuderen van de condities en processen die mensen, groepen en organisaties in staat stellen om tot bloei te komen (Gable & Haidt, 2005; Sheldon & King, 2001) Het Instituut voor positieve psychologie, afgekort: het IVPP. Klinkt het niet geweldig? Ik vindt het iniedergeval geweldig klinken echt te grappig. Het IVPP is een initiatief van psycholoog Robert Haringsma in samenwerking met vrije universiteit van Amsterdam. Het doel is om de positieve psychologie meer aandacht te geven Vragenlijst probleemgebieden. Beste belangstellende CR deelnemer, Door hier te klikken heb je waarschijnlijk het voornemen om de komende vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst heeft tot doel om de eventuele probleemgebieden in je leven een naam te geven. Het gaat niet over problemen die je zelf op een eenvoudige manier kunt vaststellen

Deze vragenlijst is onwikkeld door de belangrijkste wetenschappers uit de Positieve Psychologie en is internationaal al 1,3 miljoen keer afgenomen. Hij is nu eindelijk ook in het Nederlands beschikbaar. Wil jij weten wat jouw krachten zijn? Klik dan hier en vul direct de vragenlijst in humanistische psychologie - is de huidige positieve psychologie vooral empirisch gericht. Dat impliceert dus de operationalisatie van 'positieve' constructen zoals bevlogenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een zelfrapportage vragenlijst. Vandaar deze handleiding van de Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES) Zelfwaardering is een van de belangrijkste ingrediënten van uw zelfbeeld. Hoe u uzelf waardeert betekent direct of u negatief dan wel positief over uzelf denkt. Waardering voor uzelf bestaat uit u goed voelen met wie u bent: ik mag er zijn met mijn positieve en negatieve eigenschappen Onderzoekspracticum psychologisch survey, S NMA Hoorn. Samenvatting. In dit onderzoek is de invloed van faalangst en zelfeffectiviteit op de mate van persoonlijke. ontwikkeling van mensen onderzocht. 62 respondenten die online geworven werden namen deel aan. dit onderzoek door online een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevatte items. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman wordt gezien als de grondlegger van de positieve psychologie; een onderwerp waar hij veel onderzoek naar deed. Hij is verbonden aan het Positieve Psychologiecentrum van de universiteit van Pennsylvania en in 2011 verscheen zijn boek Flourish waarin hij het PERMA model omschrijft, dat als basis voor geluk en welzijn dient

Ontdek je sterke punten - ManagementSit

 1. Als positieve psycholoog focus je op de sterke kanten en talenten van mensen, de positieve aspecten van het menselijk functioneren. Je kunt dit toepassen in het brede terrein van geestelijke gezondheidszorg, scholen en bedrijven. Positive Psychology and Well-being is een track binnen de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid
 2. De psychologen die het stokje overnamen, waaronder Seligman zelf, Ed Diener en Mihaly Csiskzenmihalyi, zijn de studie naar positieve emoties gaan benaderen vanuit een strikt wetenschappelijk perspectief.Ze willen weten welke processen, dynamieken en situaties het meeste effect kunnen hebben op onze gezondheid, prestaties en algemene tevredenheid over het leven
 3. 1.2 Positieve psychologie en bevlogenheid Seligman en Csikszentmihalyi(2000), benoemen drie onderwerpen waar de positieve psychologie om draait: de positieve ervaringen van mensen, zoals geluk, hoop en liefde; de positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid, en positieve instituties binnen een maatschappij
 4. positieve psychologie vertaald naar de werkvloer. Positive organizatio-nal scholarship (Cameron & Caza, 2004) richt zich op dynamieken die leiden tot uitzonderlijke prestaties voor individuen en organisaties, waar positive organizational behavior (Luthans, 2002) zich richt op specifi eke sterkten, zoals hoop en optimisme, om prestaties te.
 5. Positieve psychologie deel 4: PERMA in perspectief. In 2011 lanceerde dr. Martin Seligman, grondlegger van de positieve psychologie, zijn nieuwe theorie van welbevinden genaamd PERMA. Het zou de gouden standaard zijn, waarmee het floreren van de mens, verbeterd kan worden
 6. Abstract. Dankbaarheid is een van de kernthema's binnen de positieve psychologie. Het wordt beschouwd als een belangrijke bron van veerkracht en welzijn. De laatste tien jaar is veel onderzoek gedaan naar dankbaarheid. Zo zijn er verschillende vragenlijsten ontwikkeld die dankbaarheid meten, zijn er theorieën ontwikkeld en getoetst over de.
 7. Zelfvertrouwen cruciaal voor ons welbevinden! Wanneer je een laag zelfvertrouwen hebt, kan dat ons op verschillende manieren beïnvloeden zoals, ons denken, gevoelens voor jezelf maar ook voor anderen en het gedrag ten opzichte van jezelf en naar anderen toe. Zelfvertrouwen loopt als een rode draad door ons leven, wanneer je vertrouwen hebt in jezelf, he

12 GZ-PSYCHOLOGIE 3 APRIL 2010 8. De cliënt definieert het behandeldoel De taak van de oplossingsgerichte therapeut is samen met de cliënt te zoeken naar diens doel. Het is belangrijk dat hij van de cliënt een beschrijving in positieve, concrete en realistische termen krijgt van hoe het leven eruitziet als zijn doel (voldoende) is bereikt. 9 The free VIA Survey is the premier tool in the field of positive psychology that assesses an individual's character strengths. When you know the strengths of your clients, students or employees, you can guide them more effectively and authentically. Create a VIA Pro account to use the VIA Survey and in-depth reports to bring out the best in others Spreek jezelf tegen met het gedachten dagboek. Het gedachten dagboek is bedoeld om je gedachten onder woorden te brengen, om deze te analyseren en vervolgens op realistische wijze tegen te spreken. Het is de bedoeling dat je per automatische onrealistische gedachte acht punten opschrijft. Het is heel belangrijk dat je hier goed de tijd voor neemt Het psychologisch gesprek op de 3e selectiedag bij de politie. Geschreven door Ronny Rockx. O p de 3e selectiedag heb je het 'beruchte' psychologische gesprek. Tijdens dit gesprek probeert de politie psycholoog meer over jou te weten te komen en te kijken of jouw karakter en persoonlijke eigenschappen passen bij het politiewerk In het kader van de positieve psychologie wordt bij de DESSA uitgegaan van competenties en niet van probleemgedrag. Met de vragenlijst worden vaardigheden gemeten die dienen als beschermende factoren voor kinderen. Afname, scoring en rapportage. Het invullen van een vragenlijst duurt circa 10 minuten

NETQ ROM Vragenlijsten / Meetinstrumenten in de GG

Bij Positieve Gezondheid is de afwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van dit concept van gezondheid Vragenlijst: Waar ben ik goed in? Nu beoordeel je nogmaals negen stellingen, maar deze keer zijn ze gericht op de vaardigheid die jij als student Toegepast Psychologie hebt. Bij elke stelling geef jij aan of je het ermee eens of oneens bent. Denk niet te lang na over je antwoorden, het eerste antwoord dat in je opkomt is vaak het juiste De Positieve Psychologie telt vele 'familieleden'. Tot die familie behoren onder andere optimisme, hoop, veerkracht, geluk, dankbaarheid, flow, maar ook Mindfulness en oplossingsgerichte therapie. Er zijn dus ook veel oefeningen die in de behandeling gebruikt kunnen worden. Een paar voorbeelden: een sterke kanten vragenlijst De MHC-SF is een zelfrapportage-vragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet. De MHC-SF bestaat uit veertien items die betrekking hebben op de volgende schalen: emotioneel welbevinden. sociaal welbevinden. psychologisch welbevinden. Naast de bovenstaande schaalscores is er ook een totaalscore. De totaalscore geeft de totale positieve. Positieve kanten van autisme. Elk individu heeft goede eigenschappen en kwaliteiten. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). De ervaring leert bijvoorbeeld dat mensen met ASS vaak eerlijk en direct zijn. Dit kan tot negatieve gevolgen leiden, maar zeker ook tot positieve. Deze vragenlijst is bedoeld om deze.

Positieve Psychologie Overwonnen Het Levensproblemen Met

vragenlijst ingevuld, in 2018-2019 is dit ingehaald en hebben meer leerlingen de vragenlijst ingevuld. Grofweg zit op elk schoolniveau een kwart van de leerlingen: op het vmbo b/k iets minder, op de havo iets meer. In 2017-2018 hebben relatief veel vmbo-leerlingen de vragenlijst ingevuld, in 2020-2021 relatief veel vwo-ers en minder vmbo-ers (tabe Door het lezen van dit Spoorboekje Positieve Gezondheid gaat u het avontuur aan, op zoek naar wat er allemaal bij implementatie van Positieve Gezondheid komt kijken. Goede reis! Auteur (s): Femke de Wit, Paulien Vermunt, Meike Schellekens. In samenwerking met: Institute for Positive Health In de positieve psychologie bestaat er nog steeds de uitdaging om de terminologie die gebruikt wordt, universeel te maken (Delle Fave, Brdar, Freire, Vella-Brodrick & Wissing, 2011). Voordat er verder kan worden ingegaan op de effecten van geluk en uiteindelijk het meten van geluk, is het belangrijk dat er ee Doel. Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren Positive psychology interventions in a multi-ethnic and cross-cultural context Dissertatie van Tom Hendriks Samenvatting Dit proefschrift is verdeeld in drie gedeelten, ieder met specifieke doelen. Het doel van het eerste gedeelte was om te onderzoeken in hoeverre positieve psychologie interventie

Positieve psychologie in de praktijk (2009) Een boek waarbij de focus is gericht op de aanwezige krachten en niet op de klachten, zal voor menig medicus mogelijk nog een brug te ver zijn. Immers, een dokter, dus ook een psychiater, behandelt een patiënt met klachten. Maar 'mental health', zoals de auteur Keyes en Lopez citeert, is niet. Dat kunnen zijn: symptomen van een aandoening, functioneren (klinisch, interpersoonlijk, relationeel, sociaal, maatschappelijk of persoonlijk), kwaliteit van leven en recent zijn daar nog aanvullende concepten bij aangedragen vanuit de positieve gezondheidsbeweging en de positieve psychologie Master psychologie, Arbeid- en Organisatiepsychologie aspecten van de positieve psychologie en ZPositive Organisational ehaviour (Avolio et al., 2004). De definitie van authentiek leiderschap is in de afgelopen decennia meerdere malen aangepast en verder verscherpt

Positieve Gezondheid Vragenlijst: Medewerking gevraagd

De lijst - die in totaal uit 59 vragen bestaat - brengt. positieve eigenschappen in kaart die bij mensen met autisme relatief vaak voorkomen, zoals een goed geheugen, het snel kunnen herkennen van patronen, loyaliteit en doorzettingsvermogen. Bij het Autisme Expertisecentrum is de vragenlijst De vragenlijst is gebaseerd op het model over denkstijlen van Eduard de Bono. De Bono signaleert zes denkstijlen, te weten: Wit: Maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie. Geel: Zonneschijn, helderheid en optimisme: positieve beoordeling, constructieve bijdragen, opsporen van kansen, waarom iets 'wel' zal. Ze weten talent aan te trekken en te behouden, medewerkers te motiveren waardoor de productiviteit omhoog gaat en het ziekteverzuim naar beneden. Zo blijkt uit diverse onderzoeken over het effect van positieve psychologie. Hoe je op basis van positieve psychologie de medewerkersbetrokkenheid kan vergroten, lees je in deze blog Flourishing: positieve psychologische veranderbenaderingen. In onze trajecten passen we eclectisch verschillende veranderbenaderingen en interventietechnieken toe, afhankelijk van de situatie en mens(en). Flourishing, is een opvatting over ons welbevinden en optimale geestelijke gezondheid uit de positieve psychologie Een werkgever kan je vragen een persoonlijkheidstest te doen, om te ontdekken of je persoonlijke eigenschappen goed bij de functie passen. Zo'n test wordt bijna altijd uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke lijst met uitspraken

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Dr. Rinka M. P. van Zundert is de ontwikkelaar van het Leer- & Veerkracht traject en oprichter van Leer- & Veerkracht als organisatie. Nadat ze cum laude promoveerde in de Pedagogische Wetenschappen heeft ze de eerste mastervariant in lijn met de Positieve Psychologie in Nederland opgericht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Begrippen begrippen sociale psychologie sociale psychologie is een wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten gevoelens motivaties en gedraginge

Machteld Huber, onderzoeker en voormalig huisarts, stichtte het iPH (NL) en is grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid.. Geïnspireerd door haar ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid als antwoord op de statische definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is gebaseerd op veerkracht en eigen regie 26-jun-2021 - Bekijk het bord 'groei mindset' van Corina Jonker, dat wordt gevolgd door 161 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over groei-mindset, onderwijs, groei Vragenlijst, test en spinnenweb. Het Institute for Positive Health (waar Machteld oprichter van is) heeft een online tool ontwikkeld waarmee je zicht krijgt op jouw Positieve Gezondheid. De tool bestaat uit een vragenlijst. De antwoorden op de vragen worden getoond in een spinnenwebmodel. Er is een tool voor volwassenen en een tool voor kinderen

Positieve Gezondheid Vragenlijst: de focus op eigen krach

U ontvangt in de maanden na afname periodiek extra duiding van prof. dr. Wilmar Schaufeli over bevlogenheid, duurzame inzetbaarheid en positieve psychologie. Zodoende plukt u nog maanden lang de vruchten van het EnergieKompas Individueel. Wij adviseren het EnergieKompas Individueel eens per 6 maanden. U ontvangt tijdig een passend aanbod van ons Positieve Gezondheid zou een brug slaan naar de positieve psychologie: een stroming binnen de psychologie waar onderzoek gedaan wordt naar wat maakt dat mensen welbevinden ervaren en floreren. Corey L.M. Keyes [18] ontwikkelde het Complete State Model of Mental Health Diabetes en Eetstoornissen. Algemeen. De scholingsdag is gericht op diëtisten die soms te maken hebben met cliënten met een eetstoornis én diabetes en meer willen weten over invloed van beiden op elkaar. Verschillende experts, zoals een diabetes verpleegkundige en een diëtist en psycholoog gespecialiseerd in diabetes, gaan deze dag in op

2-mrt-2017 - Start van het schooljaar Archieven - Alles over gedra Psycholoog Enschede. Ons leven gaat hartstikke snel. Prikkels zijn overal, we moeten veel van onszelf en de prestatiedruk is hoger dan ooit. Probeer dan maar bij jezelf te blijven en te voelen wat je écht wil. Ik ga met jou op zoek naar de balans tussen hoofd en hart, tussen denken en voelen De vragenlijst van Ebert et al. had 8 schalen, maar de schaal die peilde naar attitudes tegenover psychologische interventies werd niet geïncludeerd in de Vlaamse UTAUT voor eindgebruikers meer positieve houding tegenover technologische toepassingen De CERQ is een 36 items tellende zelf-rapportage vragenlijst met 5 antwoord­categorieën: ' (bijna) nooit', 'soms', 'regelmatig', 'vaak' of ' (bijna) altijd'. De items verwijzen naar wat iemand denkt bij het ervaren van bedreigende of stressvolle gebeurtenissen. De items zijn evenredig verdeeld over negen schalen; alle CERQ. De VKP-5 vragenlijst zal gericht zijn op een screening van persoonlijkheidsstoornissen. Het is de bedoeling dat de behandelaar de algemene criteria zelf beoordeeld, en doorvraagt in de gebieden waar de VKP-5 een stoornis waarschijnlijk acht om tot de uiteindelijke diagnose te komen. De VKP-5 is beschikbaar in de Datec Score Manager (Windows.

Beroepenoriëntatie Toegepaste Psychologi

Positieve psychologie kijkt opnieuw naar 'de gemiddelde persoon', met een interesse om erachter te komen wat werkt, wat goed is en wat er aan het verbeteren is. 2. PP is de studie van de condities en processen die bijdragen aan het floreren of optimaal functioneren van mensen, groepen en instellingen. 3 Deze vragenlijst uit de positieve psychologie heet de Values in Action (VIA) en geeft een overzicht van alle positieve karaktereigenschappen die mensen kunnen hebben. Het voert hier wat ver om ze allemaal te beschrijven, maar ik zal wel een overzicht geven Positieve benadering. Docenten die leerlingen positief benaderen, worden zeer gewaardeerd door leerlingen. Vooral voor jongens is een goede relatie met de docent van groot belang. Het is belangrijk dat de docent persoonlijke aandacht biedt en belangstelling toont en dat jongens gestimuleerd en bevestigd worden in positief gedrag Positieve Psychologie 3 Summary Employers show growing interest for the use of positive psychology but are often unaware of justice-related problems. Using the job demands-resources (JD-R) model as a guide in this field experiment the impact of justice and psychological capital (PsyCap) on job stress and engagement was being investigated Volgens de Multidisciplinaire Richtlijn ADHD kan diagnostiek worden uitgevoerd door jeugdprofessionals die daarvoor op basis van kennis en ervaring gekwalificeerd zijn. Te denken valt aan op postmasterniveau geregistreerde psychologen en orthopedagogen (kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen-generalist, GZ-psychologen), klinisch psychologen en/of kinder- en jeugdpsychiaters, met.

College Positieve psychologie Huppe

Rekening houdend met zowel de empirische als de klinische invalshoek bij het in kaart brengen van gedragsproblemen, ontwikkelden Evert Scholte en Jan van der Ploeg de Sociaal Emotionele Vragenlijst, een instrument om sociaal-emotionele problemen bij jeugdigen op te sporen. De vragenlijst omvat 72 verschillende probleemgedragingen die door ouders, leraren of andere personen die het kind goed. De PDQ-R is een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst. De PDQ-R is zeer sensitief is wat het signaleren van persoonlijkheidsstoornissen betreft, maar matig specifiek. Dit betekent dat er met de PDQ-R weinig persoonlijkheidsstoornissen worden gemist, maar er kunnen wel fout-positieve diagnosen mee worden gesteld

Pin op Hsppositief denken - Google zoeken | School info, Kids school‘Positieve gezondheidszorg’ waardevol als introductieSCID-5-P: Vragenlijst (50 ex‘Mentale fitheid misschien wel belangrijker dan fysieke

Het onderwerp van mijn onderzoek is positieve gedragsstimulatie. Het onderwerp straffen en/of belonen, PBS (positive behavior support) of positieve gedragsstimulatie kom ik steeds vaker tegen in zowel de literatuur als in de praktijk. Het lezen van artikelen of boeken over deze onderwerpen, heeft mij de ogen geopend Behandeling van PTSS, trauma, chronische stress en schokkende ervaringen. Kortdurende traumabehandeling met behulp van EMDR, exposure, psycho-educatie en op mindfulness gebaseerde lichaamsgerichte oefeningen Positieve en praktische psychologie Leer positief te kijken naar jezelf, de ander én jullie samenwerking Waar mensen samenwerken heb je te maken met gedrag, communicatie en emoties. En dat loopt niet altijd even soepel. Als managementassistent heb je te maken met tal van persoonlijkheden, afdelingen; niet alleen intern maar ook extern Wij werken kortdurend en oplossingsgericht waarbij we gebruik maken van interventies uit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is een praktische, (ROM) systeem. U krijgt na uw aanmelding een vragenlijst opgestuurd De website van tijdschrift De Psycholoog geeft toegang tot de laatste edities en ontsluit met een rijk archief van (wetenschappelijke) artikelen de professionele kennis binnen het vakgebied.De Psycholoog is het maandblad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en verschijnt elke eerste week van de maand (behalve in augustus) in een oplage van 13.000 exemplaren