Home

Nierziekten nieren nl

Nierschade kan ontstaan door nierziekten en nieraandoeningen zoals cystenieren, de ziekte van Alport en nog vele andere. Er bestaan veel verschillende nierziekten. Vaak is er een oorzaak bekend. Maar bij 10 tot 20% van de mensen met nierschade is de oorzaak onbekend. Nierziekten zijn soms ook erfelijk Op de website www.nieren.nl vindt u alle informatie over de verschillende nierziekten en behandelingen. Ook geven wij advies over het leven met chronische nierschade, bijvoorbeeld op het gebied van werk, school, financiën, voeding en vakantie Er bestaan veel verschillende nierziekten en nieraandoeningen. Lees hier meer over de oorzaak, symptomen en behandeling Veel verschillende klachten. Door de nierschade kunt u bijvoorbeeld last krijgen van vermoeidheid, misselijkheid, jeuk of kramp in de benen. Het verschilt per persoon welke klachten er optreden. Hoe meer schade aan de nieren, hoe meer klachten er kunnen ontstaan Welke nierziekten zijn er? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute nierschade (ook wel acuut nierfalen genoemd) en chronische nierschade (ook wel chronische insufficiëntie). Bij acute nierschade functioneren de nieren plotseling onvoldoende. De afvalstoffen worden hierdoor onvoldoende uit het lichaam gefilterd

Werken jouw nieren nog goed? | gezondheid

Maar ook ontstekingen aan de nieren of nierziektes, zoals cystenieren (vochtblaasje in de nieren), glomerulonefritis (nierfilterontsteking) of reflux nefropathie (urine stroomt terug naar de nieren), nierbekkenontsteking, vernauwing in de nierslagader door aderverkalking en het langdurig slikken van bepaalde medicijnen (antibiotica, ontstekingsremmers) kunnen nierschade tot gevolg hebben Er bestaan circa 70 verschillende zeldzame, erfelijke nierziekten of erfelijke ziekten waarbij nierproblemen voorkomen. De Kennisgroep zeldzame nierziekten is er voor alle mensen die met een zeldzame nierziekte te maken hebben. De kennisgroep bestaat uit vrijwilligers met specifieke kennis van een nierziekte Een actieve vereniging van en voor nierpatiënten. Een nieraandoening heeft niet alleen lichamelijke, maar vaak ook psychische en sociale gevolgen. Weet dat u er niet alleen voor staat. Wij bieden steun en ontmoeting en komen op voor uw belangen. Waarom lid worden Diëtisten Nierziekten Nederland Ik ben Diëtist Diëtisten kunnen in deze sectie terecht voor vakkennis, richtlijnen, achtergrondinformatie en met elkaar in discussie in het forum

Het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) is een ernstige aandoening. Het veroorzaakt bloedarmoede en een tekort aan bloedplaatjes. Ook gaan de nieren ineens veel slechter werken. Er ontstaat acuut nierfalen. 2. Wat is STEC-HUS? Er zijn verschillende vormen van het hemolytisch uremisch syndroom (HUS). De meest voorkomende is STEC-HUS Er zijn vele soorten nierziekten. De meeste nierziekten zijn chronisch (blijvend). Bij cystennieren ontstaan holten in de nieren, waardoor de nieren geleidelijk minder goed werken. Deze aandoening komt vaak voor bij verschillende leden van één familie. Hoge bloeddruk kan soms uw nieren geleidelijk aantasten

Nierschade en verminderde nierfunctie; Medicatie en bijwerkingen; Hemodialyse (HD) Peritoneaaldialyse (PD) /buikdialyse; Niertransplantatie; Nierdonatie bij leven; Nieraandoening gecombineerd met; Relaties en sociale contacten; Ouders van kinderen met nieraandoening; Partner van ; Lichamelijke en geestelijke gevolgen ; Sport en bewegen; Vakantie en reize De afdeling Nierziekten richt zich op onderzoek en behandeling van nierziekten en nierfunctievervangende behandeling (dialyse en transplantatie). Hierbij wordt patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gecombineerd

Nierziekten - Nierstichtin

Polikliniek Nierziekten Route 70 Telefoon: 058 - 286 65 56 Openingstijden 08.30 - 16.30 uur De nieren De nieren Informatie over de anatomie van de nieren Werking van de nieren De nieren zijn twee boonvormige organen van elk 10 tot 12 centimeter. De nieren liggen achterin de buik, ter hoogte van de onderste ribben. Een nier bestaat uit twee lagen Bij nierziekten kunnen de nieren de belangrijke taken minder goed of niet uitvoeren. Bij sommige nierziekten scheiden ze onvoldoende ureum uit in de urine. Dit ureum hoopt zich dan op in het bloed, wat lichamelijke klachten kan veroorzaken. De oorzaak van nierziekten loopt uiteen Hoofdstuk 1 - Nieren en nierziekten Algemene informatie over hoe de nieren werken, verstoorde nierfuncties en de gevolgen daarvan. 1.1. Anatomie 1.2. Werking van de nieren 1.3. Verstoorde nierfunctie 1.4. Behandeling van nierziekten

nieren.nl - Nierpatiënten Vereniging Nederlan

 1. Nierziekten kunnen op verschillende manieren ontstaan: Er zijn ziekten die ervoor zorgen dat de nieren niet goed meer werken. Bijvoorbeeld diabetes mellitus (suikerziekte), een hoge bloeddruk, Alport syndroom en lupus erythematodes (LE). Er gaat iets niet goed in het lichaam en daardoor worden de nieren ziek
 2. Bij chronische nierschade is de nierfunctie onvoldoende en is er geen uitzicht op herstel. Dit kan komen door nierfalen met een acute oorzaak, maar kan ook ontstaan door andere oorzaken zoals: Hoge bloeddruk, diabetes en aangeboren afwijkingen waardoor langzamerhand schade aan de nieren optreedt.Als nierweefsel eenmaal langdurig beschadigd is, kan het zich niet meer herstellen
 3. NierNieuws.nl Simplonbaan 569 3524 GK Utrecht redactie@niernieuws.nl tel: 030 - 288 9994 bgg 06 - 222 36531 Steun NierNieuws via IBAN: NL16 TRIO 0197 70786
 4. In het laatste stadium van chronische nierziekte valt de werking van de nieren compleet uit. Klik hier om meer te lezen over de symptomen van nierziekten. Oorzaken nierziekte. Nierziekten ontstaan vaak op oudere leeftijd. Ongeveer 1 op de 5 mannen en 1 op de 4 vrouwen tussen de leeftijd van 65 en 74 heeft een vorm van nierziekte
 5. voor alle afspraken op de polikliniek nierziekten neem contact op met het secretariaat nierziekten: T (024) 361 47 61. Dringende medische problemen Tijdens kantooruren op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61
 6. Bij cystenieren groeien er cysten in de nieren. Dit zijn holten gevuld met vocht. Cysten verdringen het gezonde nierweefsel, waardoor de nieren beschadigd raken. In deze folder leest u in het kort hoe cystenieren ontstaan, over de behandeling en over wat u zelf kunt doen wanneer u cystenieren hebt. Bekijk de brochure

De meeste mensen krijgen pas klachten als de nieren al erg ziek zijn en niet meer kunnen herstellen. Er zijn veel verschillende nierziekten. Voorbeelden zijn nierinsufficientie, nierbekkenontsteking, nierfilterontsteking en cystennieren. Sommige nierziekten zijn chronisch, andere gaan weer over. De nieren zijn belangrijk voor het lichaam Nierziekten Nierziekte. Nierziekte. Informatie en advies voor leraren. De werking van nieren bestaat uit het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed en zorgen voor de juiste vocht en zoutbalans. Daarnaast maken de nieren hormonen aan. Cyberpoli.nl. De cyberpoli is een. Adviezen voor nierpatiënten. De bekende, algemene maatregelen om besmetting te voorkomen, zijn: Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Schud geen handen

Bij nierschade werken de nieren minder goed. De behandeling bestaat uit: minder zout eten: maximaal 6 gram per dag. medicijnen, bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk. niet roken, bewegen, gezond eten, afvallen als u te zwaar bent. Gebruik bij pijn paracetamol . Bespreek het met uw arts als paracetamol niet genoeg helpt Nefrologische aandoeningen of nierziekten zijn ziekten waarbij de nier aangedaan is. Deze ziekten worden over het algemeen behandeld door een nefroloog, een internist die zich verder gespecialiseerd heeft in de werking van de nieren

Nieronderzoek - Gezonde Nieren. Om te onderzoeken of de nieren beschadigd zijn en zo ja, hoe groot de schade is, worden verschillende tests uitgevoerd. Klik op het onderzoek om hier meer informatie over te lezen: Bloed- en urine onderzoek. Beeldvormend onderzoek Nieren zijn van levensbelang, maar dat merk je pas als ze niet goed meer werken. Je nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en produceren urine en hormonen. In deze special lees je over de werking van je nieren, maar ook over nierziekten, nierinsufficiëntie, nierdialyse en niertransplantatie

Spreekuurthuis nierziekten

Nieren.nl is hét online platform voor nierpatiënten en hun naasten, nierdonoren en andere betrokkenen. De website is een gezamenlijk initiatief van de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Kennis bibliotheek. Nieren.nl bevat veel informatie over nierziekten, behandelingen en het leven met nierschade. Deze informatie staat in de Bibliotheek De serie folders nieren, nierziekten en behandeling bestaat uit de volgende titels: ­ Uw nieren zijn van levensbelang ­ Hoe werken onze nieren ­ Onderzoek van de nieren nierstichting.nl. februari 2009 De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten

Wat houden nierziekten in? Onze nieren zijn complexe organen die meerdere belangrijke taken hebben in ons lichaam. De belangrijkste functie van de nieren is het verwijderen van afvalstoffen en van vocht uit het bloed. Als dat niet meer voldoende lukt, is er sprake van nierinsufficiëntie Bij nierziekten kan mogelijke sprake zijn van nierinsufficiëntie, hetgeen betekent dat de nieren in hun functie gestoord zijn. Nieren die geheel niet werken leiden tot de dood door uremie, oftewel bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren. Bij nieren die (gedeeltelijk) niet werken treedt een groot aantal klachten en symptomen op Deel uw vragen en ervaringen op nieren.nl Heeft u een erfelijke ziekte? Overweegt u erfelijkheidsonderzoek? Bent u familie van iemand met een erfelijke nierziekte? Bij de groepsgesprekken op nieren.nl kunt u (na registratie) vragen over nierziekten en erfelijkheid kwijt en ervaringen delen. 1 Nieren kunnen beschadigd raken door ziekten aan de nieren zelf of door ziekten op een andere plek in het lichaam. Bij ons Niercentrum behandelen we alle vormen van nierschade, doen we wetenschappelijk onderzoek in ontstaan en behandeling van nierziekten en leiden we artsen, verpleegkundigen en paramedici op in zorg voor patiënten met een nierziekte

Bibliotheek - niere

Nierziekten worden in veel opzichten nog onderschat. Dat komt vooral omdat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van hun verminderde nierfunctie. Het is in het algemeen een sluipende aandoening, die uiteindelijk kan leiden tot nierfalen, waarvoor dialyse nodig is of een niertransplantatie Nierziekten. De afdeling Nierziekten van het LUMC houdt zich bezig met onderzoek, diagnose en behandeling van patiënten met nierproblemen. Het is onze missie om state-of-the-art zorg te leveren voor nierpatiënten, de zorg te vernieuwen en verbeteren door middel van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek De nieren zijn gemiddeld 10 tot 12 centimeter lang en zien er boonvormig uit. Bij een dwarsdoorsnede van de nier onderscheiden we de schors (buitenzijde van de nier), het merg (meer naar binnenzijde) en het nierbekken. Figuur 1: De nieren, urineleider, de blaas en de urinebuis/plasbuis vormen het urinewegstelsel Acute nierschade (nierfalen) - Gezonde Nieren. Bij acute nierschade functioneren de nieren plotseling onvoldoende. Er worden te weinig afvalstoffen uit het lichaam gefilterd, waardoor er te veel afvalstoffen in het lichaam achter blijven. De oorzaak van het acute nierfalen is bepalend of de schade blijvend en dus chronisch is of niet Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. NierNieuws.nl Simplonbaan 569 3524 GK Utrecht redactie@niernieuws.nl tel: 030 - 288 9994 bgg 06 - 222 3653

Symptomen van chronische nierschad

 1. Ogen gezond houden bij chronische nierziekten Het behandelen van aandoeningen zoals een hoge bloeddruk of suikerziekte is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de nieren, maar ook voor de gezondheid van de ogen. De patiënt volgt daarom de instructies van de arts met betrekking tot de voeding en lichaamsbeweging
 2. ante Polycysteuze Nierziekte (ADPKD, cystenieren) en glomerulonefritis), ter
 3. Wat zijn nierziekten en wat kun je er tegen doen? Als je een nierziekte hebt, werken je nieren niet goed mee. Meestal ontstaan er klachten als 60 tot 70 % van je nieren niet goed werken. Je ontdekt het pas zo laat omdat, de nieren een grote reserve hebben
 4. De nieren hebben een lengte van o Tal van nierziekten zijn mogelijk, elk met een eigen oorzaak, symptomenreeks, behandelingsplan en prognose. Enkele bekende voorbeelden van nieraandoeningen omvatten nierkanker, niercysten, nierstenen en nierinfecties. InfoNu.nl; hosted by True Hosting.
 5. De website www.nieren.nl heeft de brochure Eten en drinken als uw nieren niet goed meer werken in een compleet vernieuwde versie uitgebracht. Deze brochure geeft informatie over gezonde voeding en dieet bij nierschade en is ontwikkeld in samenwerking met verschillende diëtisten gespecialiseerd in nierziekten
 6. /1,73 m 2; stadium 2: nierschade met licht verlaagde GFR, GFR = 60-89 ml/
 7. der goed verwerken. De HMC diëtisten zijn gespecialiseerd in voeding bij nierziekten. We bieden aangepast advies tijdens de verschillende fasen van uw ziekte

Nierziekten - Gezonde Niere

 1. Brochure Erfelijkheid en nierziekten (Nierstichting en NVN) De website Nieren.nl heeft een speciaal dossier over nierziekten en erfelijkheid. De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) biedt diverse brochures aan over nierziekten en geeft op haar website ook veel informatie over nierziekten en behandelingen en nierdonatie
 2. Droogvoer voor honden met nierziekten, bij nierinsufficiëntie, gereduceerd eiwit- en fosforgehalte om de nieren te ontlasten, graanvrij, hoogwaardig eiwit, met zalmolie & yucca schidigera. Levertijd 1 - 3 werkdagen
 3. Brochures nieren & nierziekten. Brochures nieren & nierziekten < Brochures medicijnen. Brochures medicijnen < Brochures kiezen voor nierfunctievervangende behandeling. Mocht het u niet lukken deel te nemen op 24 augustus, dan kunt u alles later alsnog bekijken op nvn.nl en nieren.nl..
 4. Chronische nierfalen. Bij chronische nierinsufficiëntie werken de nieren onvoldoende en herstellen niet meer. Patiënten krijgen pas klachten als de nieren nog maar voor twintig tot dertig procent werken. Chronische nierinsufficiëntie kan ontstaan door: Nierziekten die leiden tot acute nierinsufficiëntie. Hoge bloeddruk
 5. We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is. Bezorgopties We bieden verschillende opties aan voor het bezorgen of ophalen van je bestelling. Welke opties voor jouw bestelling beschikbaar zijn.
 6. Chronisch nierfalen kan worden veroorzaakt door verschillende nierziekten. Al deze nierziekten hebben met elkaar gemeen dat een deel van de nierfilters kapot is gegaan en geen afvalstoffen meer uitscheidt. De overgebleven, gezonde nierfilters gaan dan extra hard werken om het werk van de zieke filters op te vangen

Nieren: nierziekten en nieraandoeningen Mens en

Kennisgroep zeldzame nierziekten - Nierpatiënten

Hierbij is gebleken dat de CKD-EPI-formule nauwkeuriger is bij patiënten met een relatief goede nierfunctie (eGFR tussen de 60 en 90 ml/min/1.73m² ). Met de nieuwe formule kan daarom de opsporing/risicostratificatie van chronische nierziekten verbeterd worden. Een klaring van 100 ml/min kan grofweg op 100% gesteld worden Nieuw op nieren.nl: vraag advies aan een diëtist. Onlangs is nieren.nl gestart met de online dienst Advies van een professional, waarbij diëtisten de primeur hebben. Nierpatiënten, nierdonoren en naasten kunnen online vragen stellen over voeding en dieet aan een team van 4 diëtisten, gespecialiseerd in nierziekten

NVN - Nierpatiënten Vereniging Nederland - Van en voor

Voor vragen over nierdonatie zijn de verpleegkundig coördinatoren nierdonatie bij leven bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. (024) 361 08 49. (024) 361 47 61 (voor afspraken) levendenierdonatie@radboudumc.nl. Lees meer Klachten/ verschijnselen bij nierziekten. Patiënten met nierfunctiestoornissen hebben in het begin vaak geen klachten. Naarmate de nierfunctie achteruit gaat, kunnen zij problemen krijgen met hun vochtbalans, wat resulteert in vocht in de benen en achter de longen

In samenwerking met het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) is er een dossier opgesteld over vaccinatie van patiënten met nierziekten. Hierin vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. U vindt dit dossier op de website www.nieren.nl. Vaccinatie-oproep via het Radboudumc. Het Radboudumc volgt de richtlijnen van het RIVM en. Het specialisme nefrologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van alle mogelijke nierziekten. Soms is het niet mogelijk om een nierziekte te genezen. Dan is het belangrijk om achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen om dialyse zo lang mogelijk uit te stellen. Een goede regulatie van de bloeddruk, een passend dieet en andere maatregelen kunnen hierbij helpen Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij mensen met een afweerstoornis (immuungecompromitteerde patiënten), maar soms minder goed. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn. Via deze link naar de site van het RIVM kun je vragen en achtergronden lezen over vaccinatie bij.

Diëtisten Nierziekten Nederland - DNN - Welko

 1. der goed werken, blijven afvalstoffen in het bloed achter. U kunt dan geen video's op de www.umcg.nl zien. Het UMCG plaatst zelf ook cookies om zijn site te verbeteren. De gegevens die hier uit voortkomen worden niet aan derden verstrekt
 2. derde nierfunctie. We leggen uit hoe nierschade vroegtijdig opgespoord kan worden, wat helder weergegeven wordt in een filmpje. Daarnaast informeren we u over diverse behandelingen, zoals thuisdialyse.
 3. A acute nierinsufficiëntie Plotseling verlies van de nierfunctie. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Zie ook chronische nierziekte. ader Een bloedvat dat het bloed naar het hart voert. Zie ook slagader. afweersysteem Het systeem van het lichaam waarmee het zichzelf beschermt tegen virussen en bacteriën of andere 'vreemde' stoffen. amylodose Een aandoening waarbij een eiwitachtig.

Ahus - niere

 1. Van de toonaangevende leveranciers van Nierziekte wordt verwacht dat ze strategische partnerschappen aangaan, aldus de marktstudie. Op basis van het producttype kan de wereldwijde Nierziekte-markt worden gesegmenteerd in Acute nierproblemen, chronische nierziekten, anderen
 2. Onlangs is nieren.nl gestart met de online dienst Advies van een professional, waarbij diëtisten de primeur hebben. De DNN (Diëtisten Nierziekten Nederland) bestaat 40 jaar. Volgens voorzitter Brechje van Adrichem is het dieet bij nierziekten in de loop der jaren flink veranderd
 3. - Filmpjes over 7 nierziekten (NVN) Websites: • www.nierstichting.nl • www.thuisarts.nl met 'nierschade' • www.dianet.nl (thuisdialyse) • Martinieniercentrum (onderzoek en behandeling van hypertensie en alle soorten nierproblemen) • www.nieren.nl • www.nefrovisie.nl • www.nvn.nl Nierpatiënten vereniging Nederlan
 4. ondersteuning en verbetering van de nierfunctie hart- en nierziekten te voorkomen. Levertijd 1 - 3 werkdagen. Voor meer informatie klik hier. Informatie over de levertijd. De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling

Nierziekten Apotheek

Als de nierfunctie is beperkt, hebben deze katten speciale voeding nodig om de nieren te ontlasten. Nierziekten dieetvoer | goedkoop bij bitiba.nl Je winkelwage Themaopdracht MTI-2: Nierziekten Collegejaar 2019-2 020. Hoe wordt chronische nierinsufficiëntie gedefinieerd? Welke stadia van chronische nierinsufficiëntie zijn er? De nieren functioneren voor langere tijd (chronisch) niet voldoende door beschadiging aan het weefsel van de nieren. De ernst van de schade aan de nieren kan opgedeeld worden in. De nieren zorgen voor de zuivering van het bloed en de zouthuishouding, daarnaast produceert de nier ook een tweetal hormonen, EPO en Renine. In de nier liggen cellen die de bloeddruk en het bloedvolume registeren. Wanneer de bloeddruk laag is, produceren Juxtaglomerulaire cellen het hormoon renine. Je kan dan een dorstgevoel krijgen, waardoor je meer gaat drinken waardoor de bloeddruk verhoogd Over nieren. Je nieren zijn enorm belangrijk. Je hebt ze nodig om te leven. Lees welke belangrijke taken ze uitvoeren voor je lichaam. En hoe ze dat precies doen. Bekijk de meest voorkomende oorzaken van nierschade. Welke symptomen en klachten bij nierschade voorkomen. En wat je er tegen kunt doen

Nierziekten. Gezonde nieren verwijderen afvalstoffen uit het bloed en houden de vochtbalans van het lichaam in evenwicht door overtollig water te verwijderen. Een nier bestaat uit miljoenen kleine filtertjes. Bij het niet goed functioneren van de nieren, bijvoorbeeld door beschadiging van de filtertjes, wordt eerst geprobeerd om herstel te. Sommige nierziekten zitten in de familie, ze worden steeds van ouder op kind doorgegeven. Het bekendste voorbeeld is polycysteuze nierziekte. Dan zitten er kleine met vocht gevulde blaasjes in je nieren. Omdat het er in de loop van de tijd steeds meer worden, gaat je gewone nierweefsel kapot. Er is geen behandeling voor Samen met de afdeling reumatologie doen wij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierziekten en zwangerschap. Meer informatie Informatie van Nieren.nl over zwangerschap bij nierschade. Locatie VUmc / De Boelelaan. Algemeen telefoonnummer: (020) 444 4444. Servicecentrum Patiënt en Zorgverlener: zorgsupport@vumc.nl Nierfunctie en nierschade. Belangrijke taken van de nieren zijn onder andere het bloed te zuiveren en overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen. Hoe de nieren dat precies doen, zal in dit eerste hoofdstuk uit de doeken worden gedaan. Bovendien wordt uitgelegd wat er gebeurt als dit proces verstoord raakt. Nieren en urinewegen Azathioprine wordt gebruikt bij verschillende auto-immuunaandoeningen van de nieren. Bijvoorbeeld bij ontsteking van de nierfilters (glomerulonefritis en nefrotisch syndroom) en bij ontsteking van de bloedvaatjes (vasculitis) in de nieren (en soms ook in de longen of huid). IgA-nefropathie, membraneuze glomerulopathie, SLE (systemische lupus erythemadosis) en AAV (ANCA-geassocieerde vasculitis.

Groningse niercentra op de bres voor gezonde nieren

Groepen - niere

Polycystische nierziekte: Veel cysten in nieren (niercysten) Een polycysteuze nierziekte is een goedaardige aandoening waarbij veel (poly)cysten (holtes gevuld met vocht) zich in de nieren ontwikkelen. Deze ziekte leidt tot een zwelling van de nieren. Pijn, een hoge bloeddruk en nierfalen zijn enkele kenmerken van de ziekte De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en het Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis is met meer dan 200 patiënten in 2014 het op één na grootste landelijke centrum waar zorg voor nierziekten wordt geboden. Patiënten met nierfalen kunnen hier terecht voor onderzoek en behandeling van ziekten van de nieren en nierfalen Uw nieren zijn van levensbelang De behandeling van chronische nierschade. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl. Nadere informatie Corona-maatregelen. We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis. Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt Uw nieren werken niet meer voldoende waardoor het nodig is om nierfunctievervangende therapie te ondergaan. De afvalstoffen worden door de dialyse verwijderd. Afhankelijk van de duur, frequentie, spoelvloeistof, bloeduitslagen/waarden en hoeveel u nog plast kunnen de dieetadviezen voor u veranderen

Nierziekten - Radboudum

nierziekten Bij een ontsteking in de nieren kan de arts starten met prednison Bij patiënten met een ontsteking van de nieren is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam (auto-immuunaandoening). Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Nie Welkom op SpreekuurThuis.nl. Pas als de nieren nog maar voor 30 procent werken, ontstaan er in de meeste gevallen klachten. Die kunnen heel divers zijn: vermoeidheid, Een zieke nier en nu? geeft patiënten inzicht in de theorie van (de behandeling van) nierziekten Nefrologische aandoeningen of nierziekten zijn ziekten waarbij de nier aangedaan is. Deze ziekten worden over het algemeen behandeld door een nefroloog, een internist die zich verder gespecialiseerd heeft in de werking van de nieren. Een uroloog heeft zich gespecialiseerd in de werking van het hele urinewegsysteem en heeft ook veel verstand van de nieren, maar [ Nierziekten Nierziekten en visolie: een inleiding. IGA nefropathie, ook bekend onder de naam ´ziekte van Berger´, is een nieraandoening waarbij de nierfilters ontstoken zijn. Omega-3 vetzuren uit visolie hebben een ontstekingsremmende werking en ook bij deze ontstekingsaandoening kan suppletie met visolie van groot belang zijn

Dement door je nierziekte. Het bewijs voor de claim dat nierschade een negatieve invloed heeft op het brein stapelt zich op. Verschillende studies wijzen uit dat nierpatiënten een twee keer zo hoge kans hebben op cognitieve achteruitgang als gezonde volwassenen Nieraandoeningen. Nieren zijn van levensbelang, maar dat merk je pas als ze niet goed meer werken. Je nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en produceren urine en hormonen. In deze special lees je over de werking van je nieren, maar ook over nierziekten, nierinsufficiëntie, nierdialyse en niertransplantatie. Artikel De nieren. Ieder mens heeft normaal 2 nieren. De nieren zijn van levensbelang. Ze verwijderen afvalstoffen en regelen de vochtbalans. In Nederland leven circa 40 duizend mensen met slechte nieren. Er zijn verschillende soorten nierziekten. Meestal kan dit worden genezen of behandeld. Soms is nierdialyse of niertransplantatie nodig

info@nieren.nl | www.nieren.nl Nieren.nl is een initiatief van: Een nierziekte beperkt je leven enorm. Daarom strijdt de Nierstichting elke dag voor het voorkomen van nierschade. Voor een kortere wachtlijst voor donornieren. Voor een draagbare kunstnier. Voor een betere behandeling voor alle nierpatiënten. En voor de genezing van nierziekten Brochures nieren & nierziekten. Brochures nieren & nierziekten < Brochures medicijnen. Brochures medicijnen < Brochures kiezen voor nierfunctievervangende behandeling. Mocht het u niet lukken deel te nemen op 24 augustus, dan kunt u alles later alsnog bekijken op nvn.nl en nieren.nl.. Nierziekten en seksualiteit. Bij mensen met nierziekten komen seksuele problemen vaak voor, bijvoorbeeld weinig zin in seks, problemen met de seksuele opwinding, met het krijgen of houden van een vochtige vagina of een erectie en (vooral bij vrouwen) pijn bij het vrijen Dit geeft klachten als moeheid, een verminderde eetlust, misselijkheid, jeuk, spierkrampen en een slechte groei. 15 vragen over nierschade | Gezondheidsnet. www.gezondheidsnet.nl. Nieren zijn van levensbelang, maar dat merk je pas als ze niet goed meer werken

Nierpatiënten Vereniging Nederlandnierdialyse

Nierziekten Voedingscentru

Thema 3 Afwijkende Urine overzicht nierziekten en patiëntdemo mevrouw, in 1994 geopereerd aan goedaardige tumor in buik nieren kwamen in verdrukking. en ginge Contact. Bezoekadres Niercentrum, route 685, locatie J8-P. Albinusdreef 2. 2333 ZA LEIDEN. Postadres Niercentrum - postzone J8-P. Postbus 9600. 2300 RC LEIDEN. Het Niercentrum beschikt over een e-mail service, deze service kunt u gebruiken voor: Het maken, afzeggen of wijzigen van uw polikliniek afspraak

Nierstichting | GoededoelenWilde planten in Brugge: Wilde cichoreiM

Anoek Swinkels Stappen maken voor de genezing van nierziekten. € 470. Bekijk alle. Team Daphne Opgeven is geen optie . € 3.060. Villerinnekes Meters maken voor nieren en ons vriendinneke Rianne. € 2.589. Team Martien Wij laten onze beentjes zwieren voor de nieren! € 663 Nierziekten: erfelijkheid. De meeste nierziekten kunt u zomaar krijgen. Het komt weinig voor dat een nierziekte erfelijk is. Erfelijke ziekten zijn ziekten die in de familie voorkomen en veroorzaakt worden door afwijkingen in de genetische aanleg (= DNA) van mensen. Voorbeelden van erfelijke nierziekten en hun uitingsvormen zijn Als de nierfunctie nog ongeveer 10 procent van normaal bedraagt, is een behandeling die de nierfunctie (deels) overneemt noodzakelijk. Dit kan via dialyse of via een niertransplantatie. In dit vijfde hoofdstuk komen de ins en outs van de nierdialyse aan de orde. Dialyse is een scheidingsproces, waarbij in water (of bloed) opgeloste stoffen zich. De nieren zijn medeverantwoordelijk voor het reguleren van de bloeddruk en voor de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. Hyperfosfatemie Zoals reeds vermeld verwijderen de nieren, wanneer ze niet goed genoeg functioneren, de afvalstoffen (zoals fosfor) minder goed uit het lichaam, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de patiënten die aan nierinsufficiëntie lijden Een diëtist nierziekten en een internist nefroloog verzorgen de inleidingen van de cursus Voeding en nierziekten. Een diëtist nierziekten begeleidt de cursus. Onderwerpen. Nierfunctie: beknopte anatomie en fysiologie van onze nieren; Nierinsufficiëntie en de behandeling van de ziekte; Chronische nierziekten: welke verstoringen treden er o